Tuotannon kehitys ja työllisyys kääntyivät alkuvuonna laskuun myös palvelualoilla, eikä lähikuukausina juuri näy ilonaiheita.

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Tarkastelussa ovat PALTAn toimialat logistiikka, tietoliikenne- ja tekniset palvelut sekä asiantuntija- ja erityispalvelut.

– Suomen kansantalous on taantumassa: teollisuuden, kaupan, viennin ja yksityisen kulutuksen volyymit ovat laskussa ja työttömyys lisääntyy. Kun kaikki kysyntätekijät supistuvat näin jyrkästi, ovat näkymät synkät niin kuluttaja- kuin liike-elämänkin palveluissa, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.

– Heikko tuottavuuskehitys ja kasvavat tuotantokustannukset syövät palveluyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Nuorten työllistämisessä kaikki keinot käyttöön

– Liian vähälle huomiolle on jäänyt vuokratyön tarjoamat mahdollisuudet ponnahduslautana työelämään. Keikkatyö mahdollistaa työnsyrjään kiinni pääsemisen vaatimattomallakin työkokemuksella. Toivoisin, että ay-liikekin ymmärtäisi vuokratyön hyvät puolet ja työllistämiseen liittyvät isot mahdollisuudet. Esimerkiksi Iso-Britanniassa vakituisen työpaikan saaneista nuorista 2/3 on työllistynyt vuokratyöyrityksen kautta. Suomessa vastaava luku on 1/10, toteaa PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe. – Poliittisten päättäjien on huolehdittava, että byrokratiaa puretaan, nuorten työnvälitys ja ammatinvalinnanohjaus toimivat sekä työn vastaanottamiseen liittyvät kannustinloukut puretaan. Taannoin julkaistussa Vartiaisen ja Soinivaaran raportissa oli paljon hyviä näkemyksiä kannustinloukkujen purkamiseksi. Minusta meidän kannattaisi jatkaa näistä keskustelua.

– Ammatillisissa oppilaitoksissa pitää kehittää uusia malleja opiskelun, työssä oppimisen ja työharjoittelun yhdistämiseen siten, että opiskelija saa työssä oppimisesta opintopisteitä. Tällä estettäisiin myös opintoaikojen piteneminen.

– Kyllä näin vaikeassa tilanteessa meillä on myös oltava rohkeutta uudistaa ja kokeilla edes määräaikaisesti uudenlaista harjoittelija- tai nuorisopalkkamallia ja puuttua työsuhteen koeajan pituuteen, jatkaa Varpe.

 

Palvelualojen työnantajat PALTAn suhdannekatsaus julkistettiin 21.5.2013. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 15.5.2013 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraavat katsaukset julkaistaan 20.8.2013 ja 19.11.2013.

Suhdannekatsaus 1/2013
Julkaisutilaisuuden materiaali 21.5.2013

 

Lisätietoja

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031 Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353