Työtuomioistuin on hylännyt Ilmailualan Unioni IAU ry:n kanteen. Riita koski Finnair Oyj:stä irtisanoutuneen työntekijän lomarahan maksamista.

Osapuolet olivat eri mieltä siitä, oliko työsopimuksensa irtisanoneella moottoriasentajalla oikeus työehtosopimuksen mukaiseen lomarahaan, kun hän ei palannut vuosilomaltaan takaisin työhön. IAU vaati kanteessaan, että yhtiön pitäisi maksaa irtisanoutuneelle työntekijälle lomaraha korkoineen.

Työtuomioistuimen mukaan lomarahan maksaminen olisi edellyttänyt, että työntekijä olisi palannut lomansa jälkeen työhön. Näin ollen yhtiöillä ei ollut velvollisuutta maksaa lomarahaa, ja jo maksetut lomarahat oli oikeus periä takaisin.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 5.3.2014. Ratkaisu on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot
Asiantuntija Bettina Oldorff
puhelin 0400 714674