Työtuomioistuin: PAU:n työtaistelutoimet Posti Palvelut Oy:ssä olivat laittomia

Posti perusti keväällä uuden Posti Palvelut Oy:n, johon siirrettiin yhtiön varhaisjakelutoiminta. Työtuomioistuimen mukaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ja sen ammattiosastot olivat sidottuja työrauhaan myös Posti Palvelut Oy:ssä. Näin ollen varhaisjakeluun kohdistuneet työtaistelutoimet syyskuun lopussa olivat laittomia.

Posti Palvelut Oy on järjestäytynyt Medialiittoon, joten yhtiössä siirrytään noudattamaan Medialiiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton solmimaa jakelualan työehtosopimusta vanhan työehtosopimuskauden päättyessä 31.10.2017.

Posti Palvelut Oy:n työntekijät kieltäytyivät uusien henkilöiden perehdyttämisestä 24.7.-28.9.2017 välisen ajan. Perehdytyskiellolla pyrittiin painostamaan yhtiötä sopimaan Posti Palvelut Oy:n työntekijöille toisenlaiset työehdot kuin Medialiiton ja TEAMin välisessä jakelualan työehtosopimuksessa.

Työtuomioistuin totesi, että kyseessä oli laiton työtaistelutoimenpide ja tuomitsi PAU:n ja sen kaksi ammattiosastoa hyvityssakkoihin ja korvaamaan Paltan oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuimen ratkaisu kokonaisuudessaan

Lisätiedot:
asiantuntija Paula Peittola, Palta, p. 050 517 2252

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.