Posti perusti keväällä uuden Posti Palvelut Oy:n, johon siirrettiin yhtiön varhaisjakelutoiminta. Työtuomioistuimen mukaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ja sen ammattiosastot olivat sidottuja työrauhaan myös Posti Palvelut Oy:ssä. Näin ollen varhaisjakeluun kohdistuneet työtaistelutoimet syyskuun lopussa olivat laittomia.

Posti Palvelut Oy on järjestäytynyt Medialiittoon, joten yhtiössä siirrytään noudattamaan Medialiiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton solmimaa jakelualan työehtosopimusta vanhan työehtosopimuskauden päättyessä 31.10.2017.

Posti Palvelut Oy:n työntekijät kieltäytyivät uusien henkilöiden perehdyttämisestä 24.7.-28.9.2017 välisen ajan. Perehdytyskiellolla pyrittiin painostamaan yhtiötä sopimaan Posti Palvelut Oy:n työntekijöille toisenlaiset työehdot kuin Medialiiton ja TEAMin välisessä jakelualan työehtosopimuksessa.

Työtuomioistuin totesi, että kyseessä oli laiton työtaistelutoimenpide ja tuomitsi PAU:n ja sen kaksi ammattiosastoa hyvityssakkoihin ja korvaamaan Paltan oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuimen ratkaisu kokonaisuudessaan

Lisätiedot:
asiantuntija Paula Peittola, Palta, p. 050 517 2252

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.