Työtuomioistuin tuomitsi Raideammattilaisten osasto Kaakon satamat JHL ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuksien rikkomisesta.

Kyse oli tilanteesta, jossa VR-yhtymä Oy:n palveluksessa olleet kolme ratapihaohjaajaa aloittivat 1.7.2013 lakon poistumalla töistään kahdeksi tunniksi. Lakko oli laiton, koska rautatiealalla on voimassa oleva työehtosopimus Paltan kanssa.

Työtuomioistuin antoi tuomionsa 20.1.2014. Paltalle maksettavan hyvityssakon suuruus on 500 euroa. Lisäksi ammattiosasto määrättiin maksamaan Paltan oikeudenkäyntikulut.

Tuomio on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Antti Kujala, PALTA
puhelin 040 830 7422