Työtuomioistuin tuomitsi ammattiyhdistyksen sakkoihin Kotkan ratapihan laittomasta lakosta

Työtuomioistuin tuomitsi Raideammattilaisten osasto kaakon satamat JHL ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuksien rikkomisesta.

Kyse oli tilanteesta, jossa VR-yhtymä Oy:n palveluksessa olleet kolme ratapihaohjaajaa aloittivat 1.7.2013 lakon poistumalla töistään kahdeksi tunniksi. Lakko oli laiton, koska rautatiealalla on voimassa oleva työehtosopimus Paltan kanssa.

Työtuomioistuin antoi tuomionsa 20.1.2014. Paltalle maksettavan hyvityssakon suuruus on 500 euroa. Lisäksi ammattiosasto määrättiin maksamaan Paltan oikeudenkäyntikulut.

Tuomio on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Antti Kujala, PALTA
puhelin 040 830 7422

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.