Työtuomioistuin vahvisti IAU:n kiky-sopimuksen voimassaolon

Työtuomioistuimen päätös vahvistaa, että IAU sidottu kilpailukykysopimuksen mukaiseen lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen.

IAU ja Palta neuvottelivat lentoliikenteen palvelujen työehtosopimuksesta kilpailukykysopimuksen pohjalta keväällä 2016. Osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen ja liittojen hallinnot hyväksyivät sen. Näin syntyneen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja jäi kuitenkin allekirjoittamatta.

Syksyllä 2016 IAU ilmoitti Paltalle, ettei se ole mukana tehdyssä kiky-ratkaisussa, koska allekirjoituspöytäkirja oli jäänyt tekemättä. IAU ei myöskään enää suostunut neuvottelemaan allekirjoituspöytäkirjasta. IAU:n pyrkimyksenä oli saada jäsenistönsä pois työajanpidennyksen piiristä.

Tänään saatu työtuomioistuimen päätös vahvisti, että IAU on sidottu kilpailukykysopimukseen ja että IAU oli hyväksynyt osapuolten neuvotteleman työehtosopimuksen.

– Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Ratkaisulla on merkitystä koko työehtosopimustoiminnan uskottavuuden kannalta. Tuomio osoittaa, että tehdyissä sopimuksissa on pysyttävä, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.