Työtuomioistuimen päätös vahvistaa, että IAU sidottu kilpailukykysopimuksen mukaiseen lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen.

IAU ja Palta neuvottelivat lentoliikenteen palvelujen työehtosopimuksesta kilpailukykysopimuksen pohjalta keväällä 2016. Osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen ja liittojen hallinnot hyväksyivät sen. Näin syntyneen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja jäi kuitenkin allekirjoittamatta.

Syksyllä 2016 IAU ilmoitti Paltalle, ettei se ole mukana tehdyssä kiky-ratkaisussa, koska allekirjoituspöytäkirja oli jäänyt tekemättä. IAU ei myöskään enää suostunut neuvottelemaan allekirjoituspöytäkirjasta. IAU:n pyrkimyksenä oli saada jäsenistönsä pois työajanpidennyksen piiristä.

Tänään saatu työtuomioistuimen päätös vahvisti, että IAU on sidottu kilpailukykysopimukseen ja että IAU oli hyväksynyt osapuolten neuvotteleman työehtosopimuksen.

– Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Ratkaisulla on merkitystä koko työehtosopimustoiminnan uskottavuuden kannalta. Tuomio osoittaa, että tehdyissä sopimuksissa on pysyttävä, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.