Työtuomioistuin tuomitsi Veturimiesten liiton Helsingin osasto ry:n ja Veturimiesten liiton Riihimäen osasto ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Lakot olivat laittomia, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus Palvelualojen työnantajat PALTA:n kanssa.

Veturinkuljettajat olivat lakossa 1.11.2013 Helsingissä ja Riihimäellä, mikä aiheutti koko pääkaupunkiseudun lähiliikenteen seisahtumisen, ja useita kaukojunavuoroja jouduttiin peruuttamaan. Toimenpiteellä ammattiosastot vastustivat VR-Yhtymä Oy:n päätöstä muuttaa lähiliikenteen veturinkuljettajien kääntymisaikoja.  Veturinkuljettajien kääntymisajoilla tarkoitetaan työaikaa, joka kuljettajilla on käytettävissä saapuvan ja lähtevän junan välillä.

Ammattiosastojen on maksettava PALTA:lle yhteensä 5 000 euron suuruiset hyvityssakot ja korvattava PALTA:n oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 11.3.2014. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Janne Laitinen
Palvelualojen työnantajat PALTA
Puhelin 040-779 8924