Työtuomioistuin, veturinkuljettajien lakko pääkaupunkiseudulla oli laiton

Työtuomioistuin tuomitsi Veturimiesten liiton Helsingin osasto ry:n ja Veturimiesten liiton Riihimäen osasto ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Lakot olivat laittomia, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus Palvelualojen työnantajat PALTA:n kanssa.

Veturinkuljettajat olivat lakossa 1.11.2013 Helsingissä ja Riihimäellä, mikä aiheutti koko pääkaupunkiseudun lähiliikenteen seisahtumisen, ja useita kaukojunavuoroja jouduttiin peruuttamaan. Toimenpiteellä ammattiosastot vastustivat VR-Yhtymä Oy:n päätöstä muuttaa lähiliikenteen veturinkuljettajien kääntymisaikoja.  Veturinkuljettajien kääntymisajoilla tarkoitetaan työaikaa, joka kuljettajilla on käytettävissä saapuvan ja lähtevän junan välillä.

Ammattiosastojen on maksettava PALTA:lle yhteensä 5 000 euron suuruiset hyvityssakot ja korvattava PALTA:n oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 11.3.2014. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Janne Laitinen
Palvelualojen työnantajat PALTA
Puhelin 040-779 8924

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.