Pam ei ota vastuuta ulosmarsseista.

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelujen keskeydyttyä viime viikon torstaina on useissa alan yrityksissä toimeenpantu laittomia paikallisia ulosmarsseja. Palvelualojen ammattiliitto Pam on tänään 14.2.2011 ilmoittanut kirjallisesti, ettei se ole vastuussa työnseisauksista. Tämä tarkoittanee sitä, että vastuu työnseisauksista on työpaikoilta poistuneilla vartijoilla itsellään.

Mikäli työpaikoilla harkitaan kurinpidollisia toimia työnseisauksiin osallistuneita työntekijöitä kohtaan, on kutakin työntekijää syytä kuulla ennen mahdollisia kurinpidollisia päätöksiä. Kuulemisen yhteydessä on hyvä selvittää, kuka tai ketkä ovat olleet työnseisausten taustalla ja mitkä ovat olleet ulosmarsseihin johtaneet syyt. Mikäli kuulemisten yhteydessä käy ilmi, että aloite työnseisauksiin on tullut muualta kuin työntekijöiltä itseltään, pyydetään asiasta ilmoittamaan työnantajaliittoon.

Lisätietoja antaa varatuomari Kaj Schmidt (p. 020 5955 057 tai 0400 604341).