Valtiovarainministeriö tavoittelee budjettiehdotuksellaan kasvua, työllisyyttä ja ostovoimaa. Esitetyt toimenpiteet ovat kuitenkin riittämättömiä ja kotimarkkinapainotteisten palvelujen näkökulmasta jopa ostovoimaa pienentäviä. Pienten tuloluokkien verotuksen inflaatiotarkistuksilla ja esitetyillä lapsiverovähennyksellä on jonkinlainen ostovoimaa lisäävä vaikutus.

Toisaalta VM:n esittämät energia- ja ajoneuvoveron korotukset lisättynä vuoden alusta voimaan astuneisiin kunnallis-, kiinteistö- ja sähköverojen ja TyEL-maksujen korotuksiin tulevat syömään entisestään yksityistalouksien ostovoimaa ja samalla  työllisyyttä sekä palveluyritysten kilpaulukykyä.

Kansainvälisessä kilpailussa yksityiset työpaikat syntyvät pääasiassa palvelusektorille, mutta budjettiesityksessä ei ole esitetty muutamia valtiorahoitteisia infrahankkeita lukuun ottamatta mitään sellaisia konkreettisia toimenpiteitä, joilla vauhditettaisiin myös palvelusektorin kasvua tai avoimeen kilpailuun perustuvan kotimarkkinan kehitystä.

On valitettavaa, että VM näkee palvelut ja osittain myös kotimarkkinat vain vientiteollisuuden tukitoimena ja jättää huomiotta erityisesti digitalisaatiota hyödyntävien palvelujen kasvupotentiaalin. “Riitta Varpe, TJ, Palta

Kasvua ei voi rakentaa yritystukien varaan. Myönteistä budjettiehdotuksessa onkin, että valtion yritysrahoituksen painopistettä ollaan siirtämässä suorista tuista kohti lainarahoitusta.
– Käytännön toimenpiteillä tulisikin varmistaa, että mm. Team Finlandin kansainvälistymispalveluja sekä pääoma- ja lainamuotoista kasvurahoitusta suunnataan myös kasvuhakuisille palveluyrityksille eikä yksinomaan valmistavalle teollisuudelle, toteaa Varpe.

Taantuma on kasvattanut työttömyyttä, ja viimeisimmät työllisyystilastot osoittavat myös selkeitä merkkejä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmien lisääntymisestä. Ongelmaa budjettiehdotuksen mukaan pyritään ratkaisemaan palkkaamalla TE-hallintoon lisää virkamieskuntaa.
– Ratkaisuja pitää pikemminkin hakea ammatillisen koulutuksen sisältöjä uudistamalla, työvoimapalvelujen palveluprosesseja kehittämällä ja yksityisiä henkilöstöpalveluja hyödyntämällä, toteaa Varpe.

Valtiovarainministeri Antti Rinne esitteli valtion ensi vuoden talousarvioesityksen tänään 6.8.2014 illansuussa.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Riitta Varpe
puhelin 040 5345353