PALTA ja Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyivät myöhään tiistai-iltana sovittelija Leo Suomaan sovintoehdotuksen vartiointialan uudeksi työehtosopimukseksi.

Samalla vältettiin alaa uhkaavat työnseisaukset. Uusi työehtosopimus tuli voimaan taannehtivasti 1.2.2011 lukien ja on voimassa 28.2.2013 saakka.

Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin osapuolten välillä tiiviisti useita viikkoja ja sopimukseen tehtiin paljon tekstimääräyksiä koskevia muutoksia. Suurimmat muutokset koskevat työaikamääräyksiä mutta myös esimerkiksi palkkausjärjestelmään tehtiin muutoksia samoin kuin muihin tekstimääräyksiin. Uudet työajan lyhennystä koskevat määräykset on otettava käyttöön yrityksissä 31.8.2011 lukien, jollei paikallisesti sovita pääluottamusmiehen kanssa toisin. Uutena työehtosopimukseen otettiin työaikapankkia koskevat määräykset. Pääosin tekstimuutokset tulevat voimaan toukokuun alusta 2011 lukien.

Sopimuksen perusteella alan työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2011 lukien 1,3 %:n yleiskorotuksella. Syyskuun alusta 2011 on käytettävissä 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä, jonka käytöstä voidaan sopia paikallisesti. Jos erästä ei sovita paikallisesti elokuun loppuun mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena. Vuonna 2012 palkkoja korotetaan huhtikuun alusta ja korotuksista tulee sopia liittojen välillä helmikuun loppuun 2012 mennessä. Palkankorotusten lisäksi sopimuksen kustannusvaikutuksia lisää mm. se, että jatkossa lauantaisin maksetaan lauantailisän ohella myös ilta- ja yötyölisää.

Lähetämme tarkemmat tiedot uudesta sopimuksesta jäsenyrityksillemme kirjallisesti lähiaikoina. Lisätietoja sopimuksesta antavat tarvittaessa Kaj Schmidt (p. 020 5955057 tai 0400 604341) ja Jaakko Leinonen (p. 020 5955055 tai 0400 604342).