Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ilmoitti tänään 23.2.2011 uudesta työnseisauksen uhasta, joka koskee koko vartiointialaa ja kaikkia tehtäviä, joihin sovelletaan vartiointialan työehtosopimusta.

Lakko alkaa ilmoituksen mukaan torstaina 10.3.2011 klo 05.00 ja päättyy lauantaina 12.3.2011 klo 24.00 tai sitä ennen alkaneen työvuoron loppuun.

Työnseisaus ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näistä töistä tulee hakea erillistä lupaa Palvelualojen ammattiliitosta maanantaihin 7.3.2011 klo 12.00 mennessä.

Liitot tapaavat tänään iltapäivällä valtakunnansovittelijan määräämän sovittelijan. Varsinainen työriidan sovittelu alkaa myöhemmin sovittelijan ilmoittamana ajankohtana.

Lisätietoja työriidasta ja sen sovittelusta antavat varatuomari Kaj Schmidt (p. 020 5955057 tai 0400 604341) ja varatuomari Jaakko Leinonen (p. 020 5955055 tai 0400 604342).