Palvelualojen ammattiliitto PAM on tänään ilmoittanut sekä koko vartiointialaa koskevasta ylityökiellosta että rajoitetusta työnseisauksesta.

Ylityökielto alkoi jo tänään 16.2. klo 12.00 ja päättyy erillisellä ilmoituksella. Ylityökielto koskee niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan vartiointialan työehtosopimusta. Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näistä töistä tulee ilmoituksen mukaan hakea erillistä lupaa Palvelualojen ammattiliitosta.

Pam ilmoitti samalla kirjallisesti erikseen työnseisauksesta, joka järjestetään lakkona ja joka koskee Securitas Oy:n niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan vartiointialan työehtosopimusta. Työnseisaus alkaa ilmoituksen mukaan keskiviikkona 2.3. klo 12.00 ja päättyy lauantaina 5.3. klo 12.00 tai työvuoron päätyttyä.

Koska Pam on nyt ilmoittanut työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisesti työnseisauksesta, siirtyvät vartiointialan työehtosopimuksen uudistamista koskevat neuvottelut käytäväksi valtakunnansovittelijan johdolla. Neuvottelut jatkuvat siten sovittelijan kutsusta, mutta valtakunnansovittelija ei ole toistaiseksi ilmoittanut neuvottelujen alkamisaikaa.

Lisätietoja antaa varatuomari Kaj Schmidt (p. 020 5955 057 tai 0400 604341).