Neuvottelut uudesta sopimuksesta jatkuvat edelleen.

Vartiointialan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.2011. Uudesta työehtosopimuksesta on neuvoteltu Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto Pamin välillä jo muutamia viikkoja hyvässä hengessä. Osapuolten välillä on tähän saakka keskitytty lähinnä työaika- sekä palkkausjärjestelmää koskevien määräysten kehittämiseen. Palkankorotuksista ei ole toistaiseksi neuvoteltu lainkaan.

Neuvotteluja jatketaan aikaisemmin sovitun mukaisesti jälleen keskiviikkona 3.2.2011. Vaikka työehtosopimuksen sopimuskausi on päättynyt, on Pamin puolelta luvattu tehdä kaikki mahdollinen työrauhan säilymiseksi edelleen. Mikäli työntekijät tästä huolimatta aloittavat paikallisia työtaistelutoimia, pyydetään asiasta ilmoittamaan viipymättä PALTA ry:lle.

Kerromme lisää neuvottelujen etenemisestä tilanteen kehittyessä.
Lisätietoja asiasta antaa varatuomari Kaj Schmidt (p. 020 5955 057 tai 0400 604341).