VM:n budjettiehdotus: Palta peräänkuuluttaa uutta dynamiikkaa työmarkkinoille ja pitkän tähtäimen yritystukiuudistusta

Suomen talous elpyy, mutta kasvua on edelleen tuettava, jotta talouden kehityksen suunta säilyy oikeana. Paltan mielestä alkavan budjettiriihen keskeisimmät haasteet ovat työmarkkinoiden dynamiikkaa parantavat vero- ja työllisyystoimet sekä tehokas tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen kasvun turvaamiseen tähtäävä linja on yhteneväinen Paltan näkemyksen kanssa. Monet kysymykset jäivät silti vuoden 2018 budjettiehdotuksen tiedotustilaisuudessa avoimiksi. Paltan näkemyksen mukaan verotuksen uudistamisen mahdollisesti luoma liikkumavara olisi suunnattava työn verotuksen alentamiseen ja yritystuet kohdennettava uudistumiseen ja kasvun tukemiseen.

– Valtiovarainministeri Orpon mukaan budjettiesityksellä haetaan kestävää kasvua. Olemme tavoitteesta samaa mieltä, mutta toimenpiteiden tulisi olla nyt esitettyjä rohkeampia, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe toteaa.

Erityisesti palvelusektorilla työvoiman saatavuudesta on tulossa kasvun este. Nyt esitetyt työttömien aktivointitoimet ja kannustinloukkuja purkavat perhepoliittiset ratkaisut ovat oikean suuntaisia toimia, mutta eivät yksin ratkaise työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia.

– Tarvitsemme aidosti dynaamiset työmarkkinat ja tarpeeksi osaavaa työvoimaa. Työn ja tekijöiden tulisi löytää toisensa, ja työn vastaanottamisen tulee aina kannattaa. Työttömien aktivointitoimien organisoinnissa lisäpanostukset tulisi kohdentaa olemassa oleviin, toimiviksi todettuihin yksityisiin työllistymismalleihin. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden työluvan harkinnanvaraisuus olisi kokonaisuudessaan poistettava, Varpe toteaa.

Hallitus päättää valtionvarainministeri Orpon mukaan veroratkaisuista elokuun lopun budjettiriihessä. Paltan näkemyksen mukaan kaikki taloudellinen liikkumavara olisi suunnattava työn verotuksen alentamiseen ja sitä kautta ostovoiman parantamiseen.

Yritystukien uudistamisessa on alkavassa budjettiriihessä paljon tehtävää. Suomen tulevaisuus on aineettomassa arvonluonnissa ja kasvavassa määrin myös palveluviennissä. Yritystuet tuleekin suunnata kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, kaikkien toimialojen uudistamiseen, digitalisaation edistämiseen ja uuden teknologian soveltamiseen.

– Yritystukien uudistamiseen tarvitaan poliittista tahtoa sekä ennen kaikkea päätöksenteon rohkeutta tehdä pitkän tähtäimen ratkaisuja, Varpe alleviivaa.

Lisätietoja:
Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry budjettiriihestä: Hallituksen panostukset osaamiseen ja tulevaisuude...

Budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku. Toivottavaa olisi kuitenkin, että jatkuvan oppimisen reformiin suunnattaisiin tulevina vuosina lisää resursseja, joilla luotaisiin alustaa uudenlaiseen työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Osaajapulaa on havaittavissa kaikilla palvelutoimialoilla.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.