Suomen talous elpyy, mutta kasvua on edelleen tuettava, jotta talouden kehityksen suunta säilyy oikeana. Paltan mielestä alkavan budjettiriihen keskeisimmät haasteet ovat työmarkkinoiden dynamiikkaa parantavat vero- ja työllisyystoimet sekä tehokas tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen kasvun turvaamiseen tähtäävä linja on yhteneväinen Paltan näkemyksen kanssa. Monet kysymykset jäivät silti vuoden 2018 budjettiehdotuksen tiedotustilaisuudessa avoimiksi. Paltan näkemyksen mukaan verotuksen uudistamisen mahdollisesti luoma liikkumavara olisi suunnattava työn verotuksen alentamiseen ja yritystuet kohdennettava uudistumiseen ja kasvun tukemiseen.

– Valtiovarainministeri Orpon mukaan budjettiesityksellä haetaan kestävää kasvua. Olemme tavoitteesta samaa mieltä, mutta toimenpiteiden tulisi olla nyt esitettyjä rohkeampia, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe toteaa.

Erityisesti palvelusektorilla työvoiman saatavuudesta on tulossa kasvun este. Nyt esitetyt työttömien aktivointitoimet ja kannustinloukkuja purkavat perhepoliittiset ratkaisut ovat oikean suuntaisia toimia, mutta eivät yksin ratkaise työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia.

– Tarvitsemme aidosti dynaamiset työmarkkinat ja tarpeeksi osaavaa työvoimaa. Työn ja tekijöiden tulisi löytää toisensa, ja työn vastaanottamisen tulee aina kannattaa. Työttömien aktivointitoimien organisoinnissa lisäpanostukset tulisi kohdentaa olemassa oleviin, toimiviksi todettuihin yksityisiin työllistymismalleihin. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden työluvan harkinnanvaraisuus olisi kokonaisuudessaan poistettava, Varpe toteaa.

Hallitus päättää valtionvarainministeri Orpon mukaan veroratkaisuista elokuun lopun budjettiriihessä. Paltan näkemyksen mukaan kaikki taloudellinen liikkumavara olisi suunnattava työn verotuksen alentamiseen ja sitä kautta ostovoiman parantamiseen.

Yritystukien uudistamisessa on alkavassa budjettiriihessä paljon tehtävää. Suomen tulevaisuus on aineettomassa arvonluonnissa ja kasvavassa määrin myös palveluviennissä. Yritystuet tuleekin suunnata kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, kaikkien toimialojen uudistamiseen, digitalisaation edistämiseen ja uuden teknologian soveltamiseen.

– Yritystukien uudistamiseen tarvitaan poliittista tahtoa sekä ennen kaikkea päätöksenteon rohkeutta tehdä pitkän tähtäimen ratkaisuja, Varpe alleviivaa.

Lisätietoja:
Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.