Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n julistama uusi lakko alkoi tänään klo 7.00 Palvelualojen työnantajat PALTA:n jäsenyrityksessä VR Track Oy:ssä. Lakko on jatkoa ammattiosaston 27.6. – 1.7. toteuttamalle työnseisaukselle ja sen taustalla on pyrkimys saada Sähköliitolle sopimusoikeudet rautatiealalle. Lakon piirissä ovat ammattiosaston VR Track Oy:ssä työskentelevät jäsenet ja sen on ilmoitettu kestävän 18.7. klo 24 saakka. Myös seuraavasta lakosta on jo ilmoitettu.

PALTA pitää lakkojen jatkumista erittäin valitettavana ja ihmettelee suuresti ammattiosaston toimintaa.

– Ammattiosastolla on pallo pahasti hukassa eikä sen toimissa ole enää mitään johdonmukaisuutta. Uusista lakoista ilmoitetaan ennen kuin edelliset ehtivät edes alkaa. Kaikkien osapuolten välisille keskusteluille ei edes teoriassa jätetä lainkaan aikaa. Lisäksi ammattiosasto kuvittelee, että tällainen järjestöpoliittinen riita, jossa on osapuolena useampi kuin yksi SAK:lainen palkansaajajärjestö, olisi ratkaistavissa pelkästään työnantajaa työtaistelutoimin painostamalla, toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

– Vaikuttaa siltä, ettei ammattiosaston ensisijaisena tavoitteena olekaan kiistan ratkaiseminen, vaan pyrkimys mahdollisimman suuren vahingon aiheuttamiseen eri osapuolille ja tavallisille junaa käyttäville ihmisille. Syitä tällaiseen toimintaan voidaan vain arvailla, Aarto jatkaa.

Rautatiealan työehtosopimus on vakiintuneesti solmittu PALTAn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välillä. Nyt ammattiosasto katsoo, että Sähköliiton tulisi saada oma sopimus alalle sillä perusteella, että osa sähköasentajista on eronnut JHL:stä ja liittynyt Sähköliittoon.

– On epärealistista ammattiosaston tapaan ajatella, että työntekijäliiton vaihto toisi uudelle liitolle automaattisen oikeuden päästä sopijaosapuoleksi toiselle alalle.  JHL edustaa selkeää enemmistöä paitsi rautatiealan työehtosopimuksen piirissä olevasta kokonaishenkilöstöstä myös VR-Yhtymä Oy:ssä työskentelevistä sähköasentajista. JHL:n solmimaa työehtosopimusta on iät ja ajat sovellettu myös sähköasentajien tehtäviin, Tuomas Aarto muistuttaa. Hänen mielestään tilanteen ratkaiseminen edellyttää olemassa olevien tosiasioiden tunnustamista ja niiden pohjalta käytävää rakentavaa vuoropuhelua kaikkien osapuolten välillä. Ammattiosaston valitsema työtaisteluiden tie ei erimielisyyden ratkaisemista edistä.

Sähköliiton ammattiosasto on ilmoittanut myös uudesta lakosta. Sen on tarkoitus alkaa 26.7. klo 1.00 ja päättyä 30.7. klo 7.00.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, puhelin 040 152 0073