Työtuomioistuin tuomitsi Raideammattilaisten Varsinais-Suomen osasto 201 JHL ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Lakko oli laiton, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa.

Konduktöörit olivat lakossa 3.2.2015 Turussa. Lakko aiheutti henkilöliikenteelle haittaa, sillä Turusta Helsinkiin ja Tampereen suuntaan liikennöiviä junia jouduttiin perumaan pahimpaan työmatka-aikaan.

Ammattiosasto osoitti toimenpiteellä mieltään VR-Yhtymä Oy:n Turun varikon lopettamispäätöstä ja töiden uudelleen järjestelyjä vastaan. VR-Yhtymä Oy oli ilmoittanut varikon lopettamisesta yhteistoimintaneuvottelun jälkeen 27.1.2015.

Raideammattilaisten Varsinais-Suomen osasto 201 JHL ry järjesti  Turussa kaksi laitonta työtaistelua.

Konduktöörien työtaistelun johdosta ammattiosaston on maksettava PALTAlle yhteensä 1 500 euron suuruiset hyvityssakot ja korvattava PALTAn oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 26.3.2015. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Janne Laitinen, 040 779 8924