Työtuomioistuin tuomitsi Raideammattilaisten Varsinais-Suomen osasto 201 JHL ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Tammi- ja helmikuun vaihteessa pidetty lakko oli laiton, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa.

VR-Yhtymä Oy:n Turun varikon asentajat ja vaihtotyöntekijät olivat lakossa 27.1.-2.2.2015 Turussa. Lakko johti useiden junavuorojen myöhästymisiin. Ammattiosasto osoitti toimenpiteellä mieltään VR-Yhtymä Oy:n Turun varikon lopettamispäätöstä ja töiden uudelleen järjestelyjä vastaan.

VR-Yhtymä Oy oli ilmoittanut varikon lopettamisesta yhteistoimintaneuvottelun jälkeen 27.1.2015.

Raideammattilaisten Varsinais-Suomen osasto 201 JHL ry järjesti Turussa kaksi laitonta työtaistelua.

Turun varikon työtaistelun johdosta ammattiosaston on maksettava PALTAlle yhteensä 3 000 euron suuruiset hyvityssakot ja korvattava PALTAn oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 26.3.2015. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Mikko Raassina, 050 514 0903