Työtuomioistuin tuomitsi JHL ry:n Raideammattilaisten osastot 25, 19, 15 ja 157 hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Maaliskuun alussa järjestetyt lakot olivat laittomia, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa.

VR-Yhtymä Oy:n Helsingin, Oulun, Tampereen ja Kouvolan varikkojen asentajat olivat lakossa 2.3.–3.3.2015. Lisäksi työt keskeytyivät samaksi ajaksi Kouvolan varikon alaisissa etäpisteissä Kotkassa, Haminassa ja Imatralla. Työtaistelut toteutettiin samanaikaisesti kaikilla paikkakunnilla, ja niihin osallistui yhteensä 208 VR:n asentajaa.
Lakot johtivat VR:n junakaluston kunnossapito- ja huoltotoiminnan seisahtumiseen ja vaikeuttivat liikennejärjestelyitä. Ammattiosastot osoittivat toimenpiteillä mieltään VR-Yhtymä Oy:ssä työehtosopimuksen ja lain mukaisesti käsittelyssä olevia erimielisyysasioita kohtaan.
Työtaisteluiden johdosta ammattiosastojen on maksettava PALTAlle yhteensä 5 400 euron suuruiset hyvityssakot ja korvattava PALTAn oikeudenkäyntikulut.
Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 5.6.2015. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.
Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Janne Laitinen, 040 7798924