VRn varikkojen lakot olivat laittomia

Työtuomioistuin tuomitsi JHL ry:n Raideammattilaisten osastot 25, 19, 15 ja 157 hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Maaliskuun alussa järjestetyt lakot olivat laittomia, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa.

VR-Yhtymä Oy:n Helsingin, Oulun, Tampereen ja Kouvolan varikkojen asentajat olivat lakossa 2.3.–3.3.2015. Lisäksi työt keskeytyivät samaksi ajaksi Kouvolan varikon alaisissa etäpisteissä Kotkassa, Haminassa ja Imatralla. Työtaistelut toteutettiin samanaikaisesti kaikilla paikkakunnilla, ja niihin osallistui yhteensä 208 VR:n asentajaa.
Lakot johtivat VR:n junakaluston kunnossapito- ja huoltotoiminnan seisahtumiseen ja vaikeuttivat liikennejärjestelyitä. Ammattiosastot osoittivat toimenpiteillä mieltään VR-Yhtymä Oy:ssä työehtosopimuksen ja lain mukaisesti käsittelyssä olevia erimielisyysasioita kohtaan.
Työtaisteluiden johdosta ammattiosastojen on maksettava PALTAlle yhteensä 5 400 euron suuruiset hyvityssakot ja korvattava PALTAn oikeudenkäyntikulut.
Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 5.6.2015. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.
Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Janne Laitinen, 040 7798924

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.