Kansainvälisen työjärjestö ILO:n järjestäytymisvapautta koskeva yleissopimus nro 87 ei rajoita vuokratyövoiman käyttöä työtaistelutilanteissa. Myöskään mikään muu kansainvälinen normisto tai Suomen lainsäädäntö ei aseta esteitä vuokratyövoiman käytölle näissä tilanteissa.

– Väitteet siitä, että vuokratyövoiman käyttö työtaistelutilanteiden yhteydessä olisi kiellettyä, eivät pidä paikkaansa. Esitetyssä väitteissä on kyse kantaa ottaneiden ammattiliittojen omista tulkinnoista, joilla pyritään parantamaan omaa neuvotteluasemaa työehtosopimusneuvotteluissa. Juridista kaikupohjaa niille ei ole, Palvelualojen työnantajat Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Asiakkaat odottavat Postilta palvelua työtaistelutilanteesta huolimatta

Posti on jo pitkään käyttänyt yhteistyökumppaneita apunaan, joten mistään uudesta asiasta ulkopuolisen työvoiman käytössä ei ole kyse. Postin asiakkaat edellyttävät häiriötöntä jakelutoimintaa ja sujuvuus korostuu entisestään lähellä tärkeää joulusesonkia. Myös postilaki velvoittaa varautumaan poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin niin, että toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi.

Vastuullinen yritys varautuu poikkeusoloihin turvaamalla asiakaspalvelun ja toiminnan. Työnantajalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin, joita toiminnan turvaaminen edellyttää. Tuomas Aarto, Palta

Posti- ja logistiikka-alan työehtosopimukset on sovittu monopoliaikana. Pelkästään päiväjakelun määrät putoavat arviolta yhdeksän prosentin vuosivauhtia seuraavan viiden vuoden aikana ja kirjeliiketoiminta vapautetaan kokonaan kilpailulle ensi keväänä. Postin tulee pystyä luomaan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073