Kotimarkkinoiden ja yksityisen kulutuksen kasvu ovat viime vuodet kannatelleet Suomea. Tänä vuonna veronkorotusten suora kulutusta leikkaava vaikutus on kuitenkin noin 850 milj. euroa. Ratkaisevaa tulevaisuuden näkymien kannalta on loppuvuoden työllisyyskehitys ja sen vaikutukset suomalaisten kokonaiskulutukseen.

– Muista talouden päätoimialoista poiketen palvelualat ylsivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hienoisesti plussan puolelle. Loppuvuoteen kohdistuvat odotukset ovat heikkojen kulutusnäkymien vuoksi kuitenkin vaatimattomat, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.

– Logistiikkapalvelujen tuotannon alamäki jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ulkomaankaupan odotukset ovat kuitenkin pitkästä aikaa toiveikkaat. Venäjän ruplan heikkeneminen tuottaa viennille oman haasteensa, mutta uskon Euroopan elpymisen kompensoivan venäjänkaupan alamäkeä, toteaa Paavonen.

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat PALTAn päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Suomalaisen logistiikan kilpailukyvystä huolehdittava

Suomessa 95% työpaikoista syntyy palvelualoille. Palvelujen menestymisellä – eikä vähiten logistiikalla, on suora yhteys vientiteollisuuden kilpailukykyyn.

– Matkustajaliikenteessä piristymisen merkkejä ei näy, mutta tavaraliikenteen näkymät ovat aavistuksen verran kohenemassa. Esimerkiksi raideliikenteen tavarakuljetusten volyymit ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvaneet sekä Suomessa että Venäjälle, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Logistiikkayritykset kamppailevat jatkuvien hinta- ja kustannuspaineiden kanssa.  Meidän on huolehdittava siitä, että tasapuoliset kilpailuolosuhteet turvataan suomalaisille yrityksille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. – Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistiikka myös edellyttää, että teiden ja rautateiden runkoverkkoja kehitetään elinkeinoelämän lähtökohdista käsin.

– Kaiken kaikkiaan suomalaisia elinkeinoja on kehitettävä monipuolisesti. Otetaan mallia peliteollisuuden menestyksestä: ne ovat onnistuneet luomaan poikkeuksellisen hyvin toimivia yhteistyöverkostoja. Peliteollisuus on osannut hyödyntää digitaaliset jakelukanavat ja kuluttajien tottumusten sekä tarpeiden muuttumisen. Samalla peliyritykset ovat kehittäneet kokonaan uudenlaisia ansaintalogiikoita, jatkaa Varpe.

Palvelualojen työnantajat PALTAn suhdannekatsaus julkistettiin 20.5.2014. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 15.5.2014 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 19.8.2014.

Lisätietoja:

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353