Yksityiset palvelut, stagnaation katkaiseminen vaatisi kysyntäimpulssin

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto (+2,7 %) ja myynnin volyymi (+1,3 %) kasvoivat kolmannella neljänneksellä alkuvuotta nopeammin. Ilman tietojenkäsittelypalvelujen reipasta kasvua olisi volyymin kasvu kuitenkin jäänyt negatiiviseksi. Palveluyritysten odotukset loppuvuodelle ovat vaisut. Kuluttajien ostovoiman heiketessä ei merkittävää kasvua ole odotettavissa vuodenvaihteen jälkeenkään.

Suomi on stagnaatiossa, eikä lähitulevaisuudessa ole nähtävissä juuri apuja, joilla talous saataisiin kasvuun. Vienti ja teollisuustuotanto kääntynevät EU:n ja USA:n vanavedessä hienoiseen nousuun. Yksityisen kulutuksen heikkeneminen kuitenkin painaa kokonaistuotannon kasvuprosentit nollan tuntumaan. Näin ollen palvelualojen kasvunäkymät kokonaisuudessaan jäävät heikoiksi, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.

– Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on EU-maista kolmanneksi heikointa. Viime vuonna yksityinen kulutus supistui toista kertaa kahden vuosikymmenen aikana, ja pakkasen puolelle jäädään mitä todennäköisimmin tänäkin vuonna. Kierteen katkaiseminen vaatisi kysyntäimpulssin. Nopein tie ulos stagnaatiosta olisi rakenneuudistusten kanssa yhtäaikaisesti toteutettava tuloveroalennus, jatkaa Paavonen.

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Tarkastelussa ovat PALTAn toimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, kiinteistöala, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Kasvun mahdollisuuksia digitaalisissa palveluissa

– Kiinteistö- ja kunnallisverokorotusten sekä TyEL-maksujen noin 1 mrd. euron korotukset ovat heikentäneet kysyntää ja kurjistaneet kuluttajien ostovoimaa.  Samaa kurjuutta on luvassa, sillä yli 100 kuntaa on nostamassa kunnallis- ja kiinteistöverojaan. – Nyt olisi varmistettava, ettei sopeutustoimia enää tehdä kotimarkkinakysynnän kustannuksella. Tämä vaikeuttaisi julkisen talouden tilannetta entisestään, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Suhdannekatsauksen mukaan voimakkaimmin kasvavat tietojenkäsittely- ja ylipäätään digitaaliset palvelut. – Uudet palvelukanavat, media-alustat ja mobiiliteknologia ovat luoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia, yritysrakenteita ja ansaintalogiikoita. – Tekes on hyvin noteerannut digitaaliset palvelut. Samoin Slush-tapahtuma on erinomainen esimerkki uudesta ekosysteemistä. Valitettavasti kasvu on vielä harvojen yritysten varassa, mutta pieniä startupeja syntyy koko ajan. Hyvin alkanutta kehitystä on ruokittava ja kasvun esteet esimerkiksi tietoliikennepalveluista poistettava, jatkaa Varpe.

Palvelualojen työnantajat PALTAn suhdannekatsaus julkistettiin 18.11.2014. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.11.2014 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 17.2.2015.

 

Lisätietoja

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Työllisyysaste ei nouse ilman palvelualoja

Palvelualan yritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 4,6 prosenttia. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna suurin piirtein samanlaisena. Vuonna 2020 kasvu hidastuu selvästi. Suomessa yritysten luottamus on edelleen kohtuullisen korkealla, mutta talouskasvun nopeaa hidastumista ei kannata sulkea pois. Palvelujen kysyntä Suomessa ja maailmalla pysyy vahvana. Palvelujen kasvu jatkuu myös hidastuvassa taloudessa. 

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Työvoima ei riitä

Suomen väestö ikääntyy. Siksi entistä useampi työikäinen pitää saada töihin. Muuten verotulot eivät riitä kattamaan kasvavia menoja. Julkisessa keskustelussa on yleensä keskitytty miettimään mistä löytyvät tarvittavat työpaikat, mutta suurempi kysymys on mistä löytyy työpaikkoihin tekijät. Optimistisella kehityksellä työvoiman ulkopuolelta voidaan työmarkkinoille saada noin 8 000 henkilöä vuodessa.