Yleisradion ohjelma­työntekijät mukana kilpailu­kyky­sopimuksessa

Palvelualojen työnantajat Palta ja Journalistiliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden osalta.

Neuvottelutuloksen mukaan työaikaa pidennetään 24 tunnilla sisällöntuotannon kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla, ottaen huomioon erilaiset työehtosopimuksen mukaiset työaikamuodot.

– Ratkaisu mahdollistaa työajan pidentämisen työn kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, esimerkiksi kokonaisina työpäivinä tai pidentämällä vuorokautista työaikaa jonain kriittisenä ajankohtana, Paltan asiantuntija Jaakko Sainio sanoo.

Työehtosopimuksessa on myös kriisilauseke, jonka mukaan paikalliset osapuolet voivat sopia työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisesta, jos Yleisradio joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Tämän lisäksi mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen laajenevat muissakin kysymyksissä.

Sopimuksen piirissä on noin 2700 henkilöä.

Lisätiedot:
asiantuntija Jaakko Sainio, Palta, p. 050 414 0697

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.