Palvelualojen työnantajat Palta ja Journalistiliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden osalta.

Neuvottelutuloksen mukaan työaikaa pidennetään 24 tunnilla sisällöntuotannon kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla, ottaen huomioon erilaiset työehtosopimuksen mukaiset työaikamuodot.

– Ratkaisu mahdollistaa työajan pidentämisen työn kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, esimerkiksi kokonaisina työpäivinä tai pidentämällä vuorokautista työaikaa jonain kriittisenä ajankohtana, Paltan asiantuntija Jaakko Sainio sanoo.

Työehtosopimuksessa on myös kriisilauseke, jonka mukaan paikalliset osapuolet voivat sopia työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisesta, jos Yleisradio joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Tämän lisäksi mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen laajenevat muissakin kysymyksissä.

Sopimuksen piirissä on noin 2700 henkilöä.

Lisätiedot:
asiantuntija Jaakko Sainio, Palta, p. 050 414 0697

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.