Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,6 prosenttia ja myynnin volyymi 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja hallinto- ja tukipalvelut 4,3 prosenttia. Kasvua hidastavat orastavat rekrytointiongelmat, osaajien saatavuus ja työmarkkinoiden jäykkyys.

Palvelujen kasvu jakautui eri toimialoille alkuvuotta tasaisemmin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 0,9 prosenttia ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 2,4 prosenttia edellisvuotisesta.

– Palvelualojen myynnin hidaskin kasvu on hyvä uutinen, kun talouden yleiselle alavireelle ei näy loppua. Taantuman pituutta konkretisoi se, että tämän vuoden ekaluokkalaisten Suomi ei ole missään vaiheessa päässyt kunnolliselle kasvu-uralle, toteaa Palvelualojen työnantajat Paltan ekonomisti Matti Paavonen.

Palveluyritysten odotukset ovat kaukana kasvukauden tasosta, mutta ennakoivista indikaattoreista on havaittavissa pientä toiveikkuutta. Yritykset ovat rekrytoineet aiempaa enemmän, ja myyntiodotukset ovat hieman nousseet.

Työllisyyskehityksestä riippuu, kasvaako talous tämän ja ensi vuoden aikana. On ikävää, ettei avoimia työpaikkoja saada täytettyä ja, että avoimien työpaikkojen täyttymisajat ovat pidentyneet. “Matti Paavonen, Palta

Rekrytointiongelmat ovat turha kasvun este

Rekrytointiongelmat hidastavat yritys- ja asiantuntijapalveluiden kasvua, ja osaajia on entistä hankalampi löytää. Palvelualoilla olisi potentiaalia nykyistä vahvempaankin kasvuun, jos työelämän joustamattomuuteen ja rekrytointiin liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua.

Kansainvälisten myyntikanavien ja asiakkaiden tarpeita sekä kipukohtia tunnistavan myyntityön merkitys korostuu. Lisäksi alalla kaivattaisiin osaajia liiketoimintojen digitalisointiin. Pulaa on markkinointi-, asiakaspalvelu- ja ostoprosessiin liittyvien teknologioiden taitajista, palvelumuotoilijoista, IT-tradenomeista ja analyytikoista, jotka osaavat analysoida laajoja tietomassoja ja tuottaa niistä ekonometrisiä mallinnuksia.

– Yritysten kasvua voitaisiin tukea parhaiten investoimalla koulutukseen, kehittämällä työelämää joustavaksi, tehostamalla rekrytointia julkisen ja yksityisen työnvälityksen tiiviillä yhteistyöllä ja lisäämällä yritysten mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

– Monilla asiantuntija-aloilla on siirrytty ”käsityöläisistä” järjestelmä- ja data-analytiikan asiantuntijoiksi.  Myös ammatillisen koulutuksen on pystyttävä nopeasti vastaamaan näihin uusiin haasteisiin, sanoo Varpe.

Paltan suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Paltan päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai terveydenhuollon palvelujen kehitystä.

Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 17.11.2015 tilanteeseen ja Paltan suhdanne-ennusteeseen. Palta julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 18.2.2016.

Suhdannekatsaus 3/2015

Julkaisutilaisuuden materiaali 19.11.2015

Lisätietoja:

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353