Tulevaisuuden johtajuus

Takaisin >

Menestysresepti tulevaisuuden johtajuuteen

Käsillä oleva uusi aika eli muuttuva liiketoimintaympäristö, kehittyvät organisaatiot ja uudet työn tekemisen tavat kyseenalaistavat entiset tavat työskennellä ja johtaa. Digitalisaatio on käynnistänyt murroksen, joka koskee kaikkia. On ryhdyttävä muutokseen omaehtoisesti, muuten tulee jyrätyksi. Onnistunut muutos yrityksessä voi alkaa monesta suunnasta – tärkeintä on, että se alkaa. Tulevaisuuteen on tartuttava kaksin käsin.

Me Paltassa näemme käynnissä olevan teknologisen murroksen ennen kaikkea mahdollisuutena palveluyrityksille ja puhumme tästä paljon. Vaikka mahdollisuudet ovat valtavat, moni kokee digitalisaation käytännön haasteiden hahmottamisen vaikeaksi.

Tärkeä tapa lähestyä digitalisaatiota on organisaation muutoksen kautta. Tässä johtajalla on keskeinen rooli. Pyysimme Tulevaisuuden johtajuus -kirjoitusarjaan mukaan erilaisia johtajia ja johtajuuden asiantuntijoita, joilla kaikilla on kiinnostavaa ja ainutlaatuista kokemusta. Ennen kaikkea heillä on näkemystä, millaisilla toimintamaleilla johtaja pärjää tämän päivän ja tulevaisuuden työssä. Kirjoitussarjassa olivat mukana OP Ryhmän entinen pääjohtaja ja Vake Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen, Finnkinon toimitusjohtaja Veronica Lindholm, EVA:n johtaja Matti Apunen, Ideanin perustaja ja asiakaskokemusstrategi  Mikko-Pekka Hanski, Bayerin osaamisen kehittämisen johtaja, tohtori Johanna Saarinen, Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila.

Yhtä ylivoimaista ihmistyyppiä menestyvään johtajuuteen ei ole, mutta menestyviä toimintatapoja on. Poimimme jokaiselta kirjoittajalta yhden tulevaisuuden johtajan keskeisen toimintatavan. Löydät ne alta. Lukija voi verrata omia toimintatapojaan ja työtään johtajana tässä muodostuvaan kuvaan.

Vaikka jokaisen yrityksen ja organisaation on itse luovittava digimurroksen läpi, aivan kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Me Paltassa haluamme auttaa jäsenyrityksiämme ja niiden johtoa menestymään. Jos lukija kokee hyödyllisiä oivalluksia lukiessaan Tulevaisuuden johtajuus -julkaisua, olemme onnistuneet.

Lue Tulevaisuuden johtajuus -julkaisu tästä.

 

Tulevaisuuden johtaja

 

Reagoi nopeasti

Jatkuvassa liikkeessä oleva, nopeasti uudistuva digitaalinen liiketoimintaympäristö edellyttää johtajalta nopeaa reagointikykyä. Johtamisen hierarkia ohenee, ja itse johtaminen muuttuu reaaliaikaiseksi ja strategiaprosessi jatkuvaksi. Johtaja on organisaationsa media, ja sosiaalinen media edellyttää johtajalta henkilökohtaista läsnäoloa, avoimuutta ja reagointivalmiutta.

Lue lisää Reijo Karhisen esseestä Muutokseen valmistautumisesta siihen osallistumiseen.

Rakentaa houkuttelevan työpaikan 

Työnantajamielikuva on organisaatiolle entistä tärkeämpi. Tulevaisuuden työntekijöitä ei sitouteta tai heistä saada parasta panosta tarjoamalla vain sitä mitä ennenkin. Työpaikka on elävä yhteisö, jossa jokaisen tulee voida kokea saavansa kehittyä ja olla mukana kehittämässä yhteistä työtä. Hyvä työnantajamaine houkuttaa hyviä työntekijöitä.

Lue lisää Veronica Lindholmin esseestä Asiakaskokemus on liiketoiminnan johtotähti.

Hyväksyy ja omaksuu kilpailun 

Suomalaiset yritykset ovat jo nyt kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisyritykset myös kilpailevat parhaista työntekijöistä kansainvälisesti. Joidenkin huipputyöntekijöiden supertuottavuus edellyttää eriarvoisuuden hyväksymistä tasa-arvoon pyrkivillä suomalaisilla työpaikoilla. Jos emme näin tee, kansainväliset markkinat vievät huippuosaajat. Johtajan on oltava kansainvälisen kilpailun suhteen realisti ja omaksuttava kilpailun säännöt.

Lue lisää Matti Apusen esseestä Antakaa minulle rajat! 

Varmistaa merkityksen tunnun 

Uuden ajan työntekijää motivoivat eri asiat kuin työntekijöitä aiemmin. Uuden ajan työntekijä haluaa olla osa suurempaa tarinaa ja tehdä työtä tavoitteen eteen, jonka merkitykseen itse aidosti uskoo. Johtajan tulee kuunnella herkällä korvalla työntekijöiden innostuksen ja sitoutumisen kehitystä. Johtaja määrittää, kirkastaa ja vahvistaa organisaation tavoitteet ja tarinan sen jäsenille aina uudestaan.

Lue lisää Mikko-Pekka Hanskin esseestä Luovuuden johtaminen on itsekurin tukemista.

Tuo ihmiset yhteen

Teknologian kehitys murtaa työpaikan fyysisenä ympäristönä. Työ muuttuu itsenäisemmäksi ja työtä tehdään virtuaalisilla alustoilla. Organisaation tai tiimin jäsenet voivat olla harvoin samassa tilassa tai edes samassa maassa. Johtajan on oltava kiinnostunut kaikista organisaationsa ihmisistä riippumatta näiden sijainnista. Johtajan on luotava ja ylläpidettävä yhteishenkeä, joten sosiaaliset taidot, herkkyys eri kulttuureille ja empatia ovat hyvin tärkeitä.

Lue lisää Johanna Saarisen esseestä Johtaaksesi erilaisuutta sinun on tunnettava itsesi.

Luottaa parviälyyn 

Tulevaisuuden organisaation johtajan on oltava kiinnostunut työntekijöistään yksilöinä ja hänen on oltava organisaationsa ”hermolla”. On elintärkeää aidosti ymmärtää yhteisön jäsenten toiveet ja tarpeet. Positiiviset ja negatiiviset palautteet on otettava vastaan yhtä arvokkaina. Jos johtaja ei ole perillä organisaationsa yksilöiden mielenmaisemasta tai ymmärrä organisaatiossa vallitsevaa henkeä, johtaminen ei perustu tietoon vaan arvaamiseen. Koko organisaation tunteva ja sen osallistava johtaja on vahvoilla.

Lue lisää Mikko Kuitusen esseestä Uusi johtaminen on esteiden poistamista.

Käyttää pohjoismaisia hyveitä

Meille pohjoismaisille ihmisille luontevat ihanteet tasa-arvosta, vahvasta luottamuksesta johtajien ja työntekijöiden välillä sekä matalasta valtaetäisyydestä ovat kovaa valuuttaa kansainvälisillä markkinoilla. Siinä missä muissa länsimaissakin vasta totutellaan matalaan hierarkiaan työpaikoilla, me lähdemme aivan eri asemista. Pohjoismainen johtaminen sopii digitaaliseen työympäristöön hyvin, hyödynnetään sitä!

Lue lisää Pekka Mattilan esseestä Pelosta päättäväisyyteen.

Esseekirjoitukset

Pelosta päättäväisyyteen

Luova tuho on hyvä asia. Taloustieteilijä Joseph Schumpeterin maailmankuuluksi tekemä termi luova tuho tarkoittaa uusiutumista toimintaympäristön muuttuessa. Samalla kun uudet toimijat nousevat, ...

Uusi johtaminen on esteiden poistamista

Digitaalisen ajan uusi työ on usein jaksoittaista, ja sitä todella tehdään sydämellä ja intohimolla. Työn itseisarvosta vanhassa työelämässä kertoo vanha sanonta työ tekijäänsä kiittä...

Antakaa minulle rajat!

”Koneiden syvä oppiminen on kaikkien aikojen suurin teknologinen murros”, sanoo maailman johtava keinoälytutkija, MIT:n professori Erik Brynjolfsson. Hänellä voi tietysti olla virkansa puolest...