Henkilöstö tietää parhaiten, miten työtä voidaan tehostaa. Azetsissa työn kehittäminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus.

Tekoäly ja robotiikka tehostavat prosesseja ja toimintaa ja muuttavat samalla työn tekemistä ja johtamista.

Monilta yrityksiltä puuttuu kuitenkin selkeä käsitys siitä, miten oma liiketoiminta tulee muuttumaan ja millaista osaamista se henkilöstöltä vaatii. Tämä kävi ilmi Azetsin keväällä 2018 teettämässä tutkimuksessa. Siinä yli 90 prosenttia haastatelluista yritysjohtajista näki osaamisen kehittämisen tärkeimpänä tekijänä kilpailukyvyn kannalta. Yli kolmannes näki samanaikaisesti haasteita henkilöstöresurssien riittävyydessä, ja vain 10 prosenttia oli tyytyväisiä robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen yrityksen toiminnassa.

”Tutkimuksen tulokset heijastelevat uusiin teknologioihin liittyvää epävarmuutta. Ei vielä tunneta, missä robotiikkaa ja tekoälyä on mahdollista hyödyntää tai miten. Harva yritys on myöskään valmis investoimaan robotiikkaan tukitoiminnoissaan, vaikka hyödyt olisivat siellä helpoimmin nähtävissä”, toteaa Azetsin HR- ja palkkaliiketoiminnasta vastaava johtaja Ulla Nikkanen.

Asiantuntijat haluavat haastavia työtehtäviä

Ulkoistaminen tarjoaa mahdollisuuden hyötyä robotiikasta ilman omia investointeja.

Taloushallinnon, HR:n ja palkanlaskennan palveluja ja ohjelmistoja tarjoava Azets hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa tällä hetkellä prosesseissa, joissa robotiikalla saadaan volyymihyötyjä. Niitä ovat esimerkiksi palkanlaskennan laadunvarmistus ja toistuvien raporttien tuottaminen. Robotit eivät silti ole korvanneet alan asiantuntijoita, joita Azets Suomessa työskentelee 650. Heistä noin 50 työskentelee teknologiaratkaisuiden parissa.

”Henkilöstö on ollut todella kiinnostunut robotiikasta, ja heiltähän parhaat ideat työn kehittämiseksi saadaan. Ei ohjelmistoja tai robotiikkaa voi kehittää, jos ei tunne syvällisesti nykyisiä prosesseja ja asiakkaiden odotuksia”, tähdentävät Nikkanen ja HR-päällikkö Henri Lappalainen.

Kumpikaan ei tunnista uuden teknologian käyttöönotossa muutosvastarintaa, vaan manuaalisista rutiineista eroon pääseminen on ilahduttanut jokaista taustasta ja kokemuksesta riippumatta. Näin aikaa jää enemmän ajattelua vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Henkilökohtainen vastuu kasvaa

Merkittävänä työelämän muutoksena robotiikan rinnalla HR-ammattilaiset Lappalainen ja Nikkanen pitävät työntekijän oma-aloitteellisuuden ja vastuun lisääntymistä.

”Työn kehittäminen ei enää ole vain esimiesten tehtävä vaan koko työyhteisön. Vanhojen toimintamallien haastaminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus”, Lappalainen korostaa.

Asiakastyössä on haisteltava asiakkaiden tarpeita koko ajan, ja omaa osaamistaan on kehitettävä sen mukaan. Laajat luokkahuonekoulutukset alkavat olla historiaa.

Toki työnantajan tehtävä on tarjota perustaidot ja -tiedot esimerkiksi lainsäädännön muutoksista ja uusista ohjelmistoista, mutta sen lisäksi jokaisen tulee olla aktiivinen omien taitojensa kehittämisessä. Esimerkiksi sosiaaliset taidot, moniosaaminen ja tunneälyn hyödyntäminen ovat tärkeitä taitoja kaikessa asiakastyössä.

Työntekijöiden odotukset muuttuvat

Azetsilla on tunnistettu henkilöstön uudenlaiset odotukset työnteolle. Kaikki eivät halua tai voi tehdä töitä päivittäin samalla kaavalla kahdeksasta neljään. Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset tosin laahaavat vielä perässä.

Azetsilla työtä saa tehdä kotona ja toimistolla myös ”virka-ajan” ulkopuolella. Etätyöstä ja liukuvasta työajasta huolimatta suurin osa työntekijöistä tekee työnsä samaan aikaan kuin kollegansa. He haluavat nähdä ja kuulla työtovereita ympärillään sekä kokea tiimityön tulokset kasvokkain. Azetsin tiloissa Helsingin asema-aukion laidalla töitä voi tehdä myös toimiston omalla terassilla.

 

Tutustu lisää Azets Suomeen täällä.