Liikevaihdon kasvu jatkuu. Palveluala tuottaa kuluvana vuonna puolitoista prosenttia bkt:n kasvua. Palvelujen työllisten määrän kasvu jatkuu. Rekrytointivaikeudet näkyvät kaikilla toimialoilla avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.

Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden lopulla

Yksityisten palvelutoimialojen1) liikevaihto kasvoi vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä 7,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Myynnin volyymi kasvoi samaan aikaan 5,8 prosenttia. Koko vuonna liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja myynnin volyymi 5,3 prosenttia.

Myynnin kasvu jatkuu vakaana

Palvelujen luottamusindikaattorin mukaan yritykset odottavat myynnin ja henkilöstömäärän kasvun jatkuvan. Palta ennakoi liikevaihdon kasvavan ensimmäisellä neljänneksellä 6,5 prosenttia ja koko vuonna 6,4 prosenttia vuodentakaisesta. Suomen talouden nopein kasvuvaihe on takana, mutta palvelujen kasvu jatkuu laaja-alaisena sekä yritys- että kuluttajakysynnän tukemana. Palvelujen viennin kasvun ennakoidaan myös jatkuvan vakaana.

Palvelut kasvattavat taloutta suhdanteesta riippumatta

Palvelut kasvattivat vuonna 2017 Suomen kokonaistuotantoa runsaasti. Yksityisten palvelujen arvonlisän volyymi kasvoi Paltan arvion mukaan vuodentakaisesta 4,1 prosenttia ja palvelujen vaikutus bkt:seen oli +1,5 prosenttiyksikköä. Kuluvan vuoden aikana palvelujen ennakoidaan tuottavan 1,3 prosenttia talouskasvua.

Palvelujen työllisyydessä on kasvupotentiaalia

Yksityisten palvelujen2) työllisten määrän arvioidaan kasvaneen peräti 26 000 henkilöllä (2,8 %) ollen 967 000 henkilöä vuonna 2017. Työllisistä työskentelee yrityksissä noin 88 prosenttia ja loput kolmannella sektorilla. 85 prosenttia työllisistä on palkansaajia. Palveluyritysten henkilöstöodotukset ovat pysytelleet kasvun puolella koko ajan vahvistuen vuodesta 2015 lähtien. Henkilöstömäärän kasvun voidaan siis odottaa jatkuvan. Ennakoimme, etteivät tarjonnan rajoitteet nouse ylitsepääsemättömiksi
vielä vuonna 2018, vaan palvelujen työllisten määrä kasvaa lähes viime vuoden vauhtia.

Työpaikkoja on – riittävätkö tekijät?

Melko konservatiivisella arviolla Suomen työllisten määrän pitäisi kasvaa seuraavan hallituskauden loppuun mennessä noin 180 000
henkilöllä. Vain palvelualoille on mahdollista työllistää sellainen joukko. 2000-luvulla palvelujen työllisten määrä on kasvanut 290 000
henkilöllä. Ongelmana ei kuitenkaan ole työpaikkojen vaan tekijöiden löytäminen. Suotuisalla kehityksellä työvoiman määrä voi kasvaa noin
50 000 henkilöllä. Työttömien määrän pitäisi siis vähentyä 130 000 henkilöllä. Suomessa oli viime vuonna 303 000 työtöntä, joista 192 000 oli vaikeasti työllistyviä rakennetyöttömiä. Muita kuin rakennetyöttömiä oli vain 112 000. Heitä on taloustilanteesta riippumatta noin 80
000. Rakennetyöttömien määrä pitäisi siis saada puolitettua, jotta työllisyystavoitteeseen päästäisiin. Siinä on seuraavalle hallitukselle valtava haaste, joka vaatii sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen.

Palveluyritysten tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Myynnin kasvu jatkuu lähikuukausien aikana.
Palta ennakoi yksityisten palvelujen arvonlisän volyymin kasvaneen 4,1 prosenttia vuonna 2017. Suomen bkt:ta korottava vaikutus on siis noin 1,5 %-yksikköä.
Julkisen talouden kannalta kestävä työllisyyskehitys, edellyttää, että työllisten määrä kasvaa noin 180 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä. Rakennetyöttömyys pitää puolittaa, jotta työllisyystavoite voidaan saavuttaa.

1) Liikevaihtokuvaajan yksityiset palvelutoimialat (ilman kaupanaloja) HIJLMNRS.

2) Yksityiset palvelut kattavat TOL08-toimialat H-T ilman julkista sektoria.