Uusia tes-ratkaisuja Paltaan

Palta sai päätökseen kolmet käynnissä olleet tes-neuvottelut.

Paltan ja AKT:n väliset matkatoimistoja koskevat neuvottelut saatiin päätökseen 12.1.2017. Sopimuskauden pituus on neljä vuotta ja 3 kuukautta, mutta kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen siten, että se päättyy toisen tai kolmannen vuoden jälkeen. Kustannustasoltaan sopimus noudattaa yleistä työmarkkinalinjaa. Sopimuksen piirissä on n. 1 200 henkilöä. Neuvottelutulos vaatii vielä molempien osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Paltan ja AKT:n välinen liikenneopetusalan työntekijöitä koskeva työehtosopimuksen neuvottelutulos syntyi 13.1.2017. Sopimus on nelivuotinen, mutta kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen siten, että se päättyy toisen tai kolmannen vuoden jälkeen. Kustannustasoltaan sopimus noudattaa yleistä työmarkkinalinjaa. Sopimuksen piirissä on n. 500 henkilöä. Neuvottelutulos vaatii vielä molempien osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Edellisten lisäksi Viking Linen maapalvelutehtävissä työskenteleviä AKT:n jäseniä koskeva työehtosopimusratkaisu syntyi 11.1.2017. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja se noudattaa kustannustasoltaan yleistä työmarkkinalinjaa. Sopimuksen osapuolina ovat Paltan lisäksi AKT. Neuvottelutulos vaatii vielä hallintojen hyväksynnän.

Lisätiedot:
Matkatoimistot: asiantuntija Maarit Leppänen, Palta, p. 040 548 2734
Liikenneopetusala: asiantuntija Terhi Salonpää-Paananen, Palta, p. 040 771 0228
Viking Line: asiantuntija Antti Kujala, Palta, p. 040 830 7422

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

 

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.