Palvelualojen työnantajat Palta sekä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ovat saavuttaneet viestinvälitys- ja logistiikka-alan uutta työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen.

Uusi sopimus on pituudeltaan kaksivuotinen ja se on voimassa 31.10.2019 saakka. Palkankorotukset on sidottu myöhemmin selviävään vientiliittojen sopimaan linjaan.

Sopimuksen piirissä on noin 14 000 työntekijää. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä molempien liittojen hallintojen hyväksyntää.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, 040 152 0073
puheenjohtaja Heidi Nieminen, PAU, 050 340 3217

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.