Liikevaihdon ja työllisten määrän kasvu jatkui. Kasvu on kovinta urheilu-, huvi- ja virkistyspalveluissa.

Liikevaihdon kasvu jatkui

Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 4,0 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Myynnin volyymi kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 2,4 prosenttia.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 7,7 prosenttia ja koko vuoden aikana keskimäärin 4,9 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvoivat

Viihde- ja virkistyspalveluyritykset työllistävät noin 16 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 noin 5 000 työllisellä. Toimialan työllisten määrä kasvoi vuonna 2016 hieman yli 200 työllisellä, mikä oli hieman vuosien 2005-2016 keskimääräistä kasvua hitaampaa.

Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 5,0 prosenttia. Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdosta reilu kaksi kolmasosaa kertyy rahapeli- ja vedonlyöntipalveluista. Kokoluokista eniten kasvua on syntynyt suurissa yrityksissä, mutta myös mikroyritysten vaikutus on merkittävä.

Heikentynyt tuotavuus näkyy yksikkötyökustannuksissa

Viihde- ja virkistystoimialan tuottavuus kääntyi jyrkkään laskuun hieman ennen finanssikriisiä. Työvoimakustannusten samaan aikaan jatkunut nousu on korottanut toimialan yksikkötyökustannuksia selvästi.

Suhka 1/2017 kuva 19
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu.
Suhka 1/2017 kuva 20
Rahapelaamisen osuus kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista on pysynyt vakaana vuoden 2010 jälkeen.
Suhka 1/2017 kuva 21
Viihteen ja virkistyksen yritysten yksikkötyökustannukset ovat nousseet lähes koko 2000-luvun.