Liikevaihdon ja työllisten määrän kasvu jatkui vakaana. Kasvu on kovinta urheilu-, huvi- ja virkistyspalveluissa. Liikevaihtoa kasvattaneet eniten suuret yritykset.

Liikevaihdon kasvu jatkui

Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 5,5 prosenttia ja myynnin volyymi 3,8 prosenttia, ennakoidaan Paltan
ennusteessa. Liikevaihtoa kasvattivat selvästi eniten henkilöstömäärältään suuret (vähintään 250 henkilöä työllistävät) ja vanhemmat (yli 5 vuotta toimineet) yritykset. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan hidastuvan 3,2 prosenttiin, mutta kasvavan koko vuoden aikana keskimäärin 4,3 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvoivat

Viihde- ja virkistyspalvelut työllistävät Suomessa yksityisellä sektorilla 6 800 yrittäjää ja 16 000 palkansaajaa. Vuonna 2016 työllisten määrä
kasvoi 500 henkilöllä, mikä oli hieman vuosien 2005-2016 keskimääräistä kasvua hitaampaa. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on
kasvanut 11 900 henkilöllä. Julkisella sektorilla viihde- ja virkistyspalveluissa työskentelee 15 300 henkilöä.

Vuonna 2016 viihde- ja virkistyspalvelujen yksityisen sektorin tuotos oli 3,8 ja arvonlisä 1,5 miljardia euroa. Toimialan yritysten liikevaihto
kasvaa hämmästyttävän tasaisesti vuodesta toiseen. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 5,0 prosenttia.
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdosta reilu kaksi kolmasosaa kertyy rahapeli- ja vedonlyöntipalveluista. Kokoluokista eniten kasvua on
viime vuosina syntynyt suurissa yrityksissä, mutta myös mikroyritysten vaikutus on merkittävä.

Arvonlisäyksen volyymin kasvu jatkui

Viihde- ja virkistystoimialan arvonlisäyksen volyymin kasvoi toista vuotta. Kasvuvauhti tuplaantui edellisvuodesta. Volyymin muutos säilyi
vuonna 2009 lähes ennallaan, mutta painui muun talouden mukana negatiiviseksi vuosina 2012-2014. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna.

Kuva 19:Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu
Kuva 20: Viihde- ja virkistyspalvelujen työllisten määrä ja tuotos kasvoivat.
Kuva 21: Viihde- ja virkistyspalvelujen arvonlisäyksen volyymi kasvaa muun talouden mukana. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna.