Viihde ja virkistys (2/2017)

Liikevaihdon ja työllisten määrän kasvu jatkui vakaana. Kasvu on kovinta urheilu-, huvi- ja virkistyspalveluissa. Liikevaihtoa kasvattaneet eniten suuret yritykset.

Liikevaihdon kasvu jatkui

Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 5,5 prosenttia ja myynnin volyymi 3,8 prosenttia, ennakoidaan Paltan
ennusteessa. Liikevaihtoa kasvattivat selvästi eniten henkilöstömäärältään suuret (vähintään 250 henkilöä työllistävät) ja vanhemmat (yli 5 vuotta toimineet) yritykset. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan hidastuvan 3,2 prosenttiin, mutta kasvavan koko vuoden aikana keskimäärin 4,3 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvoivat

Viihde- ja virkistyspalvelut työllistävät Suomessa yksityisellä sektorilla 6 800 yrittäjää ja 16 000 palkansaajaa. Vuonna 2016 työllisten määrä
kasvoi 500 henkilöllä, mikä oli hieman vuosien 2005-2016 keskimääräistä kasvua hitaampaa. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on
kasvanut 11 900 henkilöllä. Julkisella sektorilla viihde- ja virkistyspalveluissa työskentelee 15 300 henkilöä.

Vuonna 2016 viihde- ja virkistyspalvelujen yksityisen sektorin tuotos oli 3,8 ja arvonlisä 1,5 miljardia euroa. Toimialan yritysten liikevaihto
kasvaa hämmästyttävän tasaisesti vuodesta toiseen. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 5,0 prosenttia.
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdosta reilu kaksi kolmasosaa kertyy rahapeli- ja vedonlyöntipalveluista. Kokoluokista eniten kasvua on
viime vuosina syntynyt suurissa yrityksissä, mutta myös mikroyritysten vaikutus on merkittävä.

Arvonlisäyksen volyymin kasvu jatkui

Viihde- ja virkistystoimialan arvonlisäyksen volyymin kasvoi toista vuotta. Kasvuvauhti tuplaantui edellisvuodesta. Volyymin muutos säilyi
vuonna 2009 lähes ennallaan, mutta painui muun talouden mukana negatiiviseksi vuosina 2012-2014. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna.

Kuva 19:Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu
Kuva 20: Viihde- ja virkistyspalvelujen työllisten määrä ja tuotos kasvoivat.
Kuva 21: Viihde- ja virkistyspalvelujen arvonlisäyksen volyymi kasvaa muun talouden mukana. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna.

Matti Paavonen

Pääekonomisti

VTMpuhelin +358 20 595 5031

Lisää aiheesta

Työvoima ei riitä

Suomen väestö ikääntyy. Siksi entistä useampi työikäinen pitää saada töihin. Muuten verotulot eivät riitä kattamaan kasvavia menoja. Julkisessa keskustelussa on yleensä keskitytty miettimään mistä löytyvät tarvittavat työpaikat, mutta suurempi kysymys on mistä löytyy työpaikkoihin tekijät. Optimistisella kehityksellä työvoiman ulkopuolelta voidaan työmarkkinoille saada noin 8 000 henkilöä vuodessa.

Logistiikka (4/2017)

Logistiikan liikevaihto kasvu kiihtyi loppuvuonna. Suomen viennin kasvu hidastuu nopeasti. Yritysten odotukset tulevasta nousseet korkealle. Liikevaihdon kasvu jatkuu viime vuoden tasolla. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.