Liikevaihdon ja työllisten määrän kasvu jatkui. Rahapelien osuus suomalaisten rahakäytöstä pysyi ennallaan. Työllisten määrän ja liikevaihdon kasvu kovinta urheilu-, huvi- ja virkistyspalveluissa.

Liikevaihdon kasvu jatkui

Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 4,0 prosenttia ja koko vuonna 4,7 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Myynnin volyymi kasvoi vuoden aikana 3,2 prosenttia. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 4,8 prosenttia ja koko vuoden aikana keskimäärin 3,8 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvoivat

Viihde- ja virkistyspalveluyritykset työllistävät noin 16 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 noin 5 000 työllisellä. Toimialan työllisten määrä kasvoi vuonna 2016 hieman yli 200 työllisellä, mikä oli hieman vuosien 2005-2016 keskimääräistä kasvua hitaampaa.

Viihde-ja virkistyspalveluiden työllisistä noin kaksikolmasosaa työskentelee yksityisellä sektorilla. Puolet työllisten määrän kasvusta on kohdistunut yrityksiin ja puolet kolmannelle sektorille. Ripeintä kasvu on ollut liikuntapalveluja tarjoavilla toimialoilla. Rahapeliyhtiöitä lukuun ottamatta alan yritysten henkilöstö painottuu mikroyrityksiin.

Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 5,0 prosenttia. Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdosta reilu kaksi kolmasosaa kertyy rahapeli- ja vedonlyöntipalveluista. Kokoluokista eniten kasvua on syntynyt suurissa yrityksissä, mutta myös mikroyritysten vaikutus on merkittävä.

Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihdon kehitys on jatkunut vakaana.

 

Rahapelaamisen osuus kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista on pysynyt vakaana vuoden 2010 jälkeen.
Liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvavat.