Työtuomioistuin tuomitsi 14 eri JHL ry:n Raideammattilaisten ammattiosastoa hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja JHL ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Maaliskuun lopussa järjestetyt lakot olivat laittomia, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus Paltan kanssa.

VR-Yhtymä Oy:n kaukoliikenteen konduktöörit olivat lakossa 31.3.–1.4.2016 Helsingissä, Joensuussa, Riihimäellä, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Porissa, Seinäjoella, Kuopiossa, Kouvolassa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Turussa, Vaasassa ja Kokkolassa. Työtaistelut toteutettiin samanaikaisesti kaikilla paikkakunnilla, ja niihin osallistui yhteensä 115 VR:n kaukoliikenteen konduktööriä.

Lakot johtivat lähes koko Suomen junien matkustajakaukoliikenteen seisahtumiseen. Työnantaja joutui peruuttamaan junavuoroja ja siirtämään liikennettä muille liikennemuodoille. Ammattiosastot osoittivat toimenpiteillä mieltään työnantajan yhteistoimintamenettelyn perusteella ilmoittamia työvoiman irtisanomisia, lomauttamisia ja töiden uudelleen järjestelyjä vastaan.

Työtaisteluiden johdosta ammattiosastojen ja JHL ry:n on maksettava Paltalle yhteensä 16 200 euron suuruiset hyvityssakot ja korvattava Paltan oikeudenkäyntikulut. Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 9.12.2016. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla: http://tyotuomioistuin.fi/fi/index.html.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta, p. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.