Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät maanantaina 29.2. yhteiseen ratkaisuun yhteiskuntasopimusneuvotteluissa.

Keskusjärjestöjen neuvottelema ratkaisu sisältää sekä yksikkötyökustannuksen leikkauksen, palkkojen nollaratkaisun seuraavalle 12 kuukaudelle että paikallista sopimista koskevan tahtotilan. Yksikkötyökustannusten leikkaus toteutettaisiin työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen alennuksin, lisäämällä työaikaa 24 tunnilla vuodessa sekä leikkaamalla julkisen sektorin lomarahoja.

Neuvottelutulos sisältää myös tuotannollistaloudellisista syistä irtisanottavien muutosturvaan ja työterveyshuoltoon liittyvien lakimuutosesitysten valmistelun käynnistämisen kolmikantaisesti. Syksyllä 2017 käynnistyvä neuvottelukierros käytäisiin liittokohtaisena.

EK:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen maanantaina. Akava ja STTK ovat myöskin ilmoittaneet hyväksyvänsä neuvottelutuloksen tietyin ehdoin. SAK:n hallitus on ilmoittanut käsittelevänsä asiaa seuraavan kerran ensi viikon alussa, kun SAK:n jäsenliitot ovat ensin käsitelleet ratkaisua omissa liitoissaan.

Maan hallituksen mukaan ratkaisu on hyvä, mutta se haluaa vielä tarkennuksia neuvottelutuloksen joihinkin yksityiskohtiin ja kilpailukykyvaikutuksiin.

Palta seuraa prosessin etenemistä ja tiedottaa tilanteesta ja jatkoaskelista kunhan yksityiskohdat selviävät.

 

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Vastaamme myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja olemme yksi EK:n suurimpia jäsenliittoja.