Yhteiskunta­sopimus­neuvotteluissa syntyi ratkaisu

Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät maanantaina 29.2. yhteiseen ratkaisuun yhteiskuntasopimusneuvotteluissa.

Keskusjärjestöjen neuvottelema ratkaisu sisältää sekä yksikkötyökustannuksen leikkauksen, palkkojen nollaratkaisun seuraavalle 12 kuukaudelle että paikallista sopimista koskevan tahtotilan. Yksikkötyökustannusten leikkaus toteutettaisiin työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen alennuksin, lisäämällä työaikaa 24 tunnilla vuodessa sekä leikkaamalla julkisen sektorin lomarahoja.

Neuvottelutulos sisältää myös tuotannollistaloudellisista syistä irtisanottavien muutosturvaan ja työterveyshuoltoon liittyvien lakimuutosesitysten valmistelun käynnistämisen kolmikantaisesti. Syksyllä 2017 käynnistyvä neuvottelukierros käytäisiin liittokohtaisena.

EK:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen maanantaina. Akava ja STTK ovat myöskin ilmoittaneet hyväksyvänsä neuvottelutuloksen tietyin ehdoin. SAK:n hallitus on ilmoittanut käsittelevänsä asiaa seuraavan kerran ensi viikon alussa, kun SAK:n jäsenliitot ovat ensin käsitelleet ratkaisua omissa liitoissaan.

Maan hallituksen mukaan ratkaisu on hyvä, mutta se haluaa vielä tarkennuksia neuvottelutuloksen joihinkin yksityiskohtiin ja kilpailukykyvaikutuksiin.

Palta seuraa prosessin etenemistä ja tiedottaa tilanteesta ja jatkoaskelista kunhan yksityiskohdat selviävät.

 

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Vastaamme myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja olemme yksi EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.