Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvua kertyi kaikilla toimialoilla. Lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 5,3 prosenttia ja myynnin volyymi 5,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Koko vuoden 2015 aikana liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Työllisten määrän arvioidaan hieman kasvaneen vuonna 2015. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,5 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 4,3 prosenttia edellisvuotisesta.

Viime vuosien aikana toimialoista selkeimmin on kasvanut liikkeenjohdon palvelut, jonka liikevaihdon ennakoidaan kasvaneen viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden lopun kasvu oli vahvaa myös muilla toimialoilla.

Kasvu syntynyt pk-yrityksissä

Vuosina 2010–15 yritys- ja asiantuntijapalvelujen mikroyritykset kasvoivat keskimäärin 4,8 prosenttia vuodessa. Pienet yritykset kasvoivat keskimäärin 6,9 prosenttia ja keskisuuret 3,7 prosenttia vuodessa. Suuryritykset puolestaan supistuivat keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa.

Tulevaisuudenodotukset positiiviset

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten perusteella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet etenkin myyntiodotusten osalta. Talouden yleisten kasvunäkymien paraneminen auttaisi vauhdittamaan alan kasvua.

Pientä kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoimialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu piristynee rakennusalan parantuneiden näkymien myötä, mutta myös liikkeenjohdon palveluissa voidaan kasvun olettaa säilyvän vakaana. Yritykset ostavat ulkoista osaamista entistä enemmän pitääkseen organisaationsa keveänä ja kulurakenteensa joustavana. Liike-elämän palvelujen tuottamiseen erikoistuneet yritykset tuovat talouteen lisäarvoa kehittämällä muiden yritysten tuotteita ja prosesseja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen kuvaajat

14
Yritys- ja asiantuntipalvelujen kaikilla toimialoilla kertyy kasvua.
13
Yritys- ja asiantuntijapalveluyritysten liikevaihdon ennakoidaan kasvavan myös kuluvana vuonna.
15
Yrityskokoluokkien osuudet yritys- ja asiantuntijapalvelujen keskimääräisestä liikevaihdon vuosikasvusta 2010–2015 (+4,3 %) ja 2015 (+4,6 %).

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM