Liikevaihdon ja volyymin kasvu kiihtyi. Kasvua kertyi kaikilla alatoimialoilla. Lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet edelleen.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 8,9 prosenttia ja myynnin volyymi 8,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,9 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 5,1 prosenttia edellisvuotisesta.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli vahvaa kaikilla toimialoilla. Rakennusalan vahva kasvu heijastui etenkin teknisiin palveluihin, jotka kasvoivat 11 prosenttia vuodentakaisesta. Liikkeenjohdon palveluissa kasvua kertyi 8 prosenttia.

Työllisten määrän kasvu pysähtyi

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yritys- ja asiantuntijapalvelujen työllisten määrän kasvu pysähtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työvoimatutkimuksen luvut sisältävät paljon satunnaisvaihtelua.

Tulevaisuudenodotukset positiiviset

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten perusteella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet. Luottamusindikaattorin ja myyntiodotusten saldoluvut ovat selvästi plussalla, eli kasvun odotetaan jatkuvan.

Kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoimialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu jatkunee rakennusalan kasvun myötä, mutta myös liikkeenjohdon palveluissa voidaan kasvun olettaa säilyvän vahvana. Yritykset ostavat ulkoista osaamista entistä enemmän pitääkseen organisaationsa keveänä ja kulurakenteensa joustavana. Liike-elämän palvelujen tuottamiseen erikoistuneet yritykset tuovat talouteen lisäarvoa kehittämällä muiden yritysten tuotteita ja prosesseja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen kuvaajat

14
Yritys- ja asiantuntipalvelujen kaikki alatoimialat kasvoivat.
13
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen työllisten määrän kasvu pysähtyi.
15
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuudenodotukset ovat positiiviset.

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM