Liikevaihdon ja volyymin kasvu kiihtyi. Kasvua kertyi kaikilla alatoimialoilla. Lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet edelleen.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 9,6 prosenttia ja myynnin volyymi 8,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 8,0 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 8,6 prosenttia edellisvuotisesta.

Vuoden toisella neljänneksellä kasvu oli vahvaa kaikilla toimialoilla. Eniten kasvua kertyi tutkimus- ja kehityspalveluissa (+15,0%) sekä muissa liike-elämän palveluissa (+12,0%).

Kasvua kaikissa yrityskokoluokissa

Vuonna 2015 yritys- ja asiantuntijapalvelujen kasvoivat niin mikroyritykset (+4,7 %), pienet yritykset (+3,2 %), keskisuuret yritykset (+4,8 %) kuin suuretkin yritykset (+1,3 %). Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvua kertyi eniten mikroyrityksissä (+7,9 %).

Tulevaisuudenodotukset hieman parantuneet

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten perusteella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet. Luottamusindikaattorin ja myyntiodotusten saldoluvut ovat selvästi plussalla, eli kasvun odotetaan jatkuvan.

Kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoimialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu jatkunee rakennusalan kasvun myötä, mutta myös liikkeenjohdon palveluissa voidaan kasvun olettaa säilyvän vahvana. Yritykset ostavat ulkoista osaamista entistä enemmän pitääkseen organisaationsa keveänä ja kulurakenteensa joustavana. Liike-elämän palvelujen tuottamiseen erikoistuneet yritykset tuovat talouteen lisäarvoa kehittämällä asiakasyritysten tuotteita ja prosesseja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen kuvaajat

14
Yritys- ja asiantuntipalvelujen kaikki alatoimialat kasvavat..
13
Yrityskokoluokkien osuudet yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvusta.
15
Yritys- ja asiantuntijapalvelualan yritysten kerryttämät ennakonpidätykset sekä ALV- ja yhteisöverotulot.

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM