Liikevaihto ja volyymi kasvoivat ripeästi. Kaikki alatoimialat kasvoivat. Lähitulevaisuuden odotukset ovat korkealla.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 8,4 prosenttia ja myynnin volyymi 7,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Kasvu oli vuoden kolmannella neljänneksellä vahvaa kaikilla toimialoilla. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 8,3 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 8,2 prosenttia edellisvuotisesta.

Kasvua syntynyt erityisesti nuorissa yrityksissä

Vuosien 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,6 prosenttia. Siitä 3,6 prosenttiyksikköä on tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Kokoluokista eniten kasvua on syntynyt mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä. Suurten yritysten kontribuutio on ollut negatiivinen.

Tulevaisuudenodotukset hieman parantuneet

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten perusteella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet. Luottamusindikaattorin ja myyntiodotusten saldoluvut ovat selvästi plussalla, eli kasvun odotetaan jatkuvan.

Kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoimialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu jatkunee rakennusalan kasvun myötä, mutta myös liikkeenjohdon palveluissa voidaan kasvun olettaa säilyvän vahvana. Yritykset ostavat ulkoista osaamista entistä enemmän pitääkseen organisaationsa kevyenä ja kulurakenteensa joustavana. Liike-elämän palvelujen tuottamiseen erikoistuneet yritykset tuovat talouteen lisäarvoa kehittämällä asiakasyritysten tuotteita ja prosesseja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Suhka 3/2016: kuva_13
Yritys- ja asiantuntipalvelujen kaikki alatoimialat kasvavat.
Suhka 3/2016: kuva_14
Suurin osa yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon keskimääräisestä kasvusta (+4,6 %) on tuotettu nuorissa yrityksissä.
Suhka 3/2016: kuva_15
Suurin osa yritys- ja asiantuntijapalvelujen yritysten henkilöstöstä työskentelee pk-yrityksissä.