Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi (3/2015)

Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvua kertyi kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen toimialoilla. Lähitulevaisuuden odotukset ovat varovaisen positiiviset.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 6,0 prosenttia ja myynnin volyymi 5,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 4,1 prosenttia edellisvuotisesta. Kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi kaikilla alatoimialoilla. Etenkin arkkitehti- ja insinööripalvelujen (+7,5 %) sekä liikkeenjohdon palvelujen (+6,0 %) kasvu jatkui vahvana.

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria.

Kasvun odotetaan jatkuvan

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvun ennustetaan jatkuvan kuluvana vuonna edellisvuotta nopeampana. Talouden yleisten kasvunäkymien paraneminen auttaisi vauhdittamaan alan kasvua.

Pientä kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoimialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu piristynee rakennusalan parantuneiden näkymien myötä, mutta myös liikkeenjohdon palveluissa voidaan kasvun olettaa säilyvän vakaana. Yritykset ostavat ulkoista osaamista entistä enemmän pitääkseen organisaationsa keveänä ja kulurakenteensa joustavana. Liike-elämän palvelujen tuottamiseen erikoistuneet yritykset tuovat talouteen lisäarvoa kehittämällä muiden yritysten tuotteita ja prosesseja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten perusteella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat hieman laskeneet. Toimialan myyntiodotusten ja luottamusindikaattorin saldoluvut ovat kuitenkin säilyneet positiivisina.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen kuvaajat

14
Liikkeenjohdon palveluissa sekä teknisissä palveluissa on tapahtunut vahvaa kasvua.
13
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen yksikkötyökustannukset ovat viime aikoina hieman laskeneet.
15
Yksityisen kulutuksen osuus yritys- ja asiantuntijapalvelujen kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTMpuhelin +358 20 595 5042

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.