Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvua kertyi kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen toimialoilla. Lähitulevaisuuden odotukset ovat varovaisen positiiviset.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 6,0 prosenttia ja myynnin volyymi 5,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 4,1 prosenttia edellisvuotisesta. Kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi kaikilla alatoimialoilla. Etenkin arkkitehti- ja insinööripalvelujen (+7,5 %) sekä liikkeenjohdon palvelujen (+6,0 %) kasvu jatkui vahvana.

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria.

Kasvun odotetaan jatkuvan

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvun ennustetaan jatkuvan kuluvana vuonna edellisvuotta nopeampana. Talouden yleisten kasvunäkymien paraneminen auttaisi vauhdittamaan alan kasvua.

Pientä kasvua syntynee kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen alatoimialoilla. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelupalvelujen kasvu piristynee rakennusalan parantuneiden näkymien myötä, mutta myös liikkeenjohdon palveluissa voidaan kasvun olettaa säilyvän vakaana. Yritykset ostavat ulkoista osaamista entistä enemmän pitääkseen organisaationsa keveänä ja kulurakenteensa joustavana. Liike-elämän palvelujen tuottamiseen erikoistuneet yritykset tuovat talouteen lisäarvoa kehittämällä muiden yritysten tuotteita ja prosesseja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivastausten perusteella alan lähitulevaisuuden odotukset ovat hieman laskeneet. Toimialan myyntiodotusten ja luottamusindikaattorin saldoluvut ovat kuitenkin säilyneet positiivisina.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen kuvaajat

14
Liikkeenjohdon palveluissa sekä teknisissä palveluissa on tapahtunut vahvaa kasvua.
13
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen yksikkötyökustannukset ovat viime aikoina hieman laskeneet.
15
Yksityisen kulutuksen osuus yritys- ja asiantuntijapalvelujen kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM