Liikevaihto ja volyymi kasvoivat reippaasti. Kaikki alatoimialat kasvavat. Talouden piristyminen näkyy suomalaisten yritysten palvelukysynnässä. Kasvu jatkuu reippaana talouskasvun voimistuessa myös muilla toimialoilla.

Liikevaihto kasvoi ripeästi

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 9,4 prosenttia ja myynnin volyymi 8,6 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Liikevaihto kasvoi liikkeenjohdon palveluissa 9,5 prosenttia, T&K-palveluissa 5,0 prosenttia ja muissa liike-elämän palveluissa 14,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teknisten palveluiden kasvu kiihtyi rakentamisen kasvun mukana 11,0 prosenttiin. Markkinointi- ja markkinatutkimusyritysten kasvu jatkui 4,5 prosentissa.

Odotukset vahvat – kasvu jatkuu

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 10 prosenttia ja koko vuoden aikana keskimäärin 9,7 prosenttia edellisvuotisesta. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuuden odotuksia kuvaava luottamusindikaattori on noussut tasaisesti.

Luottamusindikaattorin ja myyntiodotusten saldoluvut ovat selvästi positiiviset, ja toimialan kasvun ennustetaan jatkuvan reippaana talouskasvun voimistuessa myös muilla toimialoilla.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvavat tasaisesti

Yritys- ja asiantuntijapalveluyritykset työllistävät noin 100 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 yli 30 000
työllisellä. Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi noin 1 600 työllisellä. Toimialan henkilöstömäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan asiakasyritysten ulkoistaessa toimintojaan. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 14 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,8 prosenttia.

Yksikkötyökustannukset nousseet voimakkaasti

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet lähes koko 2000-luvun. Finanssikriisin jälkeen tilanne heikkeni voimakkaasti tuottavuuden laskiessa ja työvoimakustannusten jatkaessa samanaikaisesti nousuaan.

Suhka 1/2017 kuva 13
Yritys- ja asiantuntipalvelujen kaikki alatoimialat ovat vahvassa kasvussa. Kasvu jatkuu talouden piristyessä ja asiakasyritysten ulkoistaessa toimintojaan.
Suhka 1/2017 kuva 14
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuuden odotukset vahvistuneet tasaisesti kolme vuotta peräkkäin. Liikevaihdon kasvu jatkuu ripeänä.
Suhka 1/2017 kuva 15
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet koko 2000-luvun. Finanssikriisin jälkeen tilanne heikkeni voimakkaasti.