Liikevaihto ja volyymi kasvoivat reippaasti. Kasvu voimistuu loppuvuonna.

Liikevaihdon kasvu jatkui ripeänä

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 8,6 prosenttia ja myynnin volyymi 6,4 prosenttia, ennakoidaan
Paltan ennusteessa. Liikevaihto kasvoi liikkeenjohdon palveluissa 8,0 prosenttia, t&k -palveluissa 5,0 prosenttia ja muissa liike-elämän palveluissa 15,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teknisten palveluiden liikevaihto kasvoi rakentamisen kasvun jatkuessa 10,5 prosenttia. Markkinointi- ja markkinatutkimuksen kasvu hidastui 3,0 prosenttiin. Liikevaihtoa ovat alkuvuonna kasvattaneet erityisesti pk-yritykset.

Tulevaisuuden odotukset nousseet korkealle

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuuden odotuksia kuvaava luottamusindikaattori on noussut tasaisesti jo vuodesta 2014. Toimialan
liikevaihdon kasvun ennustetaan nopeutuvan Suomen talouden kasvun jatkuessa reippaana ja laaja-alaisena koko vuoden. Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon kasvun ennakoidaan kiihtyvän 12,0 prosenttiin Koko vuonna liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 10,1 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä kasvussa

Yritys- ja asiantuntijapalvelut työllistävät Suomessa yksityisellä sektorilla 37 700 yrittäjää ja 102 300 palkansaajaa. Vuonna 2016 työllisten
määrä kasvoi noin 3 400 henkilöllä. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on kasvanut 43 800 henkilöllä. Toimialan henkilöstömäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan asiakasyritysten ulkoistaessa toimintojaan. Vuonna 2016 yritys- ja asiantuntijapalvelujen yksityisen sektorin tuotos oli 15,1 ja arvonlisä 8,2 miljardia euroa. Toimialan yritysten liikevaihto on kasvanut finanssikriisin jälkeen melko tasaisesti. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,8 prosenttia.

Arvonlisäyksen volyymin kasvu hidastui

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen arvonlisäyksen volyymi kääntyi pienen notkahduksen jälkeen kasvuun vuonna 2015. Viime vuonna kasvuvauhti hidastui hieman edellisvuoteen verrattuna. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna muun talouden kasvun mukana.

Kuva 13: Yritys- ja asiantuntipalvelujen kaikki alatoimialat ovat vahvassa kasvussa.
Kuva 14: Yritys- ja asiantuntijapalvelujen työllisten määrä ja tuotos kasvoivat edellisvuodesta.
Kuva 15: Yritys- ja asiantuntijapalvelujen arvonlisäyksen volyymin kasvu hidastui viime vuonna. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna.