Yritys- ja asiantuntijapalvelut (3/2017)

Liikevaihto ja volyymi kasvoivat reippaasti. Talouskasvun voimistuminen näkyy yritysten palvelukysynnässä. Kasvu jatkuu loppuvuonna.

Liikevaihdon kasvu jatkui ripeänä

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi kolmannelle neljänneksellä 10,4 prosenttia ja myynnin volyymi 7,8 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Suomen talouskasvun nopeutuminen näkyy selvästi palvelukysynnän lisääntymisenä sekä konsultoinnin että markkinoinnin puolella. Liikevaihto kasvoi erilaisissa liikkeenjohdon palveluissa 9,0 prosenttia, tutkimus- ja kehityspalveluissa 5,0 prosenttia ja muissa liike-elämän palveluissa 16,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Markkinointi- ja markkinatutkimusyritysten kasvu nopeutui 5,0 prosenttiin. Teknisten palveluiden liikevaihdon kasvu nopeutui 13,0 prosenttiin.

Odotukset lähes taantumaa edeltävällä tasolla

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuuden odotuksia kuvaava luottamusindikaattori on noussut tasaisesti vuodesta 2014 ja lähestyy finanssikriisiä edeltänyttä tasoa. Alan liikevaihdon ennakoidaankin kasvavan vuoden viimeisellä neljänneksellä 10,2 prosenttia. Koko vuonna liikevaihto kasvaa hieman vähemmän, 9,0 prosenttia edellisvuotisesta.

Yritysten lukumäärä kasvaa

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen yritysten lukumäärä on kasvanut tasaisesti kansainvälistä kriisivuotta 2009 lukuun ottamatta. Kuluvan vuoden alussa yritysten lukumäärä sen sijaan laski hieman. Vuonna 2016 alalla oli noin 52 000 yritystä. Vuosittain aloittaa noin 4 600 uutta yritystä ja toimintansa lopettaa vajaa 4 000 yritystä. Kaikkien alatoimialojen yritysten määrä kasvoi vuonna 2016.

Viennin osuus liikevaihdosta on vielä melko pieni

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen myynnistä reilut 80 prosenttia suuntautuu yksityiselle sektorille ja vajaa 20 prosenttia julkiselle sektorille. Vientiä on noin 14 prosenttia myynnistä ja kotimarkkinan osuus on noin 86 prosenttia.

Yritys- ja asiantuntipalvelujen kaikki alatoimialat ovat kasvussa.
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen yritysten lukumäärä on kasvanut viime vuosina hieman. Vuoden 2017 alussa yritysten lukumäärä sen sijaan väheni hieman.
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon jakautuminen asiakassegmenttien mukaan (%) vuonna 2016.

Matti Paavonen

Pääekonomisti

VTMpuhelin +358 20 595 5031

Lisää aiheesta

Työvoima ei riitä

Suomen väestö ikääntyy. Siksi entistä useampi työikäinen pitää saada töihin. Muuten verotulot eivät riitä kattamaan kasvavia menoja. Julkisessa keskustelussa on yleensä keskitytty miettimään mistä löytyvät tarvittavat työpaikat, mutta suurempi kysymys on mistä löytyy työpaikkoihin tekijät. Optimistisella kehityksellä työvoiman ulkopuolelta voidaan työmarkkinoille saada noin 8 000 henkilöä vuodessa.

Logistiikka (4/2017)

Logistiikan liikevaihto kasvu kiihtyi loppuvuonna. Suomen viennin kasvu hidastuu nopeasti. Yritysten odotukset tulevasta nousseet korkealle. Liikevaihdon kasvu jatkuu viime vuoden tasolla. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.