Liikevaihto ja volyymi kasvoivat reippaasti. Kaikki alatoimialat kasvoivat. Talouden piristyminen näkyy suomalaisten yritysten palvelukysynnässä. Vahvat odotukset lähitulevaisuudesta ennakoivat kasvun jatkuvan piristyvän talouden mukana.

Liikevaihto kasvoi ripeästi

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 8,7 prosenttia ja koko vuonna 7,9 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuositasolla kehitys oli nopeinta T&K-palveluissa, joissa kasvua kertyi 12,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Rakennusalan voimakkaana jatkunut kasvu heijastui etenkin teknisiin palveluihin, jotka kasvoivat 9,1 prosenttia. Liikkeenjohdon palvelujen liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia. Markkinointi- ja markkinatutkimusyritysten kasvu jatkui 5 prosentin tuntumassa talouden piristyessä ja markkinointipanosten lisääntyessä. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen myynnin volyymi kasvoi vuoden aikana 7,4 prosenttia. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 9,2 prosenttia ja koko vuoden 2017 aikana keskimäärin 8,8 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvavat tasaisesti

Yritys- ja asiantuntijapalveluyritykset työllistävät noin 100 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 yli 30 000 työllisellä. Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi vuonna noin 1 600 työllisellä. Toimialan henkilöstömäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan asiakasyritysten ulkoistaessa osaamistaan. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 14 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,8 prosenttia.

Vahvat odotukset heijastavat talouden piristymistä

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuuden odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on jatkanut nousuaan tasaisesti. Luottamusindikaattorin ja myyntiodotusten saldoluvut ovat selvästi positiiviset ja toimialan kasvun ennustetaan jatkuvan reippaana talouden yleisen piristymisen mukana. Rakentamisliitännäisten palvelujen kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta hidastuvan hieman. Markkinoinnin ja markkinointitutkimuksen kasvu jatkunee, mikä kertoo suomalaisten yritysten odotusten parantumisesta ja markkinointipanosten lisääntymisestä tulevalla ennustejaksolla.

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen kaikki alatoimialat ovat vahvassa kasvussa. Kasvu jatkuu talouden piristyessä ja asiakasyritysten ulkoistaessa osaamistaan.

 

Yritys- ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuudenodotukset ovat korkealla. Odotukset ovat vahvistuneet tasaisesti kolme vuotta peräkkäin.
Liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvavat.