Asianajotoimisto Borenius Oy:ssä on lastenhoitohuone, ja työtunteja voi vähentää niin lasten kuin ikääntyvien vanhempienkin vuoksi. Tulosta syntyy, kun elämä on tasapainossa.

Yritysjuridiikkaan erikoistuneessa Boreniuksessa hätkähdettiin muutama vuosi sitten vaihtuvuusprosentin nopeaa nousua. Alle viiden prosentin vaihtuvuus oli pompannut viiteentoista.

Kävi ilmi, että liian moni kokenut naisjuristi irtisanoutui perheen perustamisen jälkeen. Vaihtuvuutta kasvattivat myös nuoret lakimiehet sukupuoleen katsomatta.

Asiantuntijakadosta huolestuneet osakkaat perustivat 19 hengen monimuotoisen tiimin selvittämään, miten työympäristöä voisi muuttaa, jotta vaativasta työstä selviäisi myös elämän ruuhkavuosina.

Mikä auttaisi sinun arkeasi?

”Aloitimme kysymällä mikä auttaisi sinun arkeasi”, kertoo projektia vetänyt osakas Maria Carlsson.

Toiveita tuli autonkuljettajasta kotisiivouspalveluihin ja palaveriaikojen muutoksiin. Kokeiluun päätyi yhteensä 15 pilottia kuten kotiruokapalvelu, lastenhoitopalvelu, siivouspalvelu, laajojen projektien yhteisjohtajuus, perhevapaiden esimiestyökalut ja tila- ja aikataulutusmuutokset. Autonkuljettajaa ei palkattu.

Johdon esimerkki on muutoksessa olennaista.

”Eniten toivottiin apua lastenhoitoon ja siivoukseen. Niinpä uusiin tiloihimme rakennettiin lastenhoitohuone, jossa on isommille
lapsille leluja ja jossa onnistuu myös
vaipanvaihto”, Carlsson kertoo.

Tarjolla on myös sairaan lapsen hoitoetu. Muiden palveluiden osalta tarkoituksenmukaisimmaksi osoittautui työnantajan neuvottelema alennus palveluyrityksen kanssa. Alennuksen lisäksi henkilöstö on ollut tyytyväinen siihen, että joku on kartoittanut tarjontaa ja tehnyt laaduntarkistuksen heidän puolestaan.

Asiakkaalle vastataan aina, mutta kollega voi ehkä odottaa

Kun yritys tarvitsee lakiasiainpalveluita, aikataulut ovat lähes aina tiukkoja eikä kelloa katsota.

”Asiakkaan puheluihin vastaamme toki aina, ja asiakastapaamisissa mennään pitkälti asiakkaan ehdoilla, mutta sisäiset kokoukset pyrimme ajoittamaan niin, että ne eivät ala ennen puolta yhdeksää aamulla eivätkä osu iltapäivän lastenhakuhetkeen”, Maria Carlsson kertoo.

Ruuhkavuosia eletään useimmiten silloin, kun perheessä on pieniä lapsia, mutta työn ja perhe-elämän yhdistäminen saattaa olla haasteellista myös omien vanhempien tarvitessa apua. Boreniuksella helpotusta työmäärään pyritään järjestämään myös esimerkiksi aktiiviurheilijoille.

Vaihtuvuus pieneni

Työn ja perhe-elämän yhdistämisen käytännöt luotiin kolmivuotisessa Ruuhkavuosiprojektissa. Tekesin rahoittama projekti päättyi vuonna 2013 ja osoittautui tulokselliseksi. Muutoksia seurattiin sekä projektin aikana että sen jälkeen.

Erityisesti pienten lasten äitien vaihtuvuus väheni. Muita mittareita ovat muun muassa naisten osuus osakkaista ja työhyvinvointitutkimuksen tulokset.

Projektin seurauksena miehet ovat alkaneet pitää isyyslomansa ja osa jopa vanhempainvapaita, mikä on ollut konservatiivisessa lakimaailmassa uutta.

Paluuta vanhempainvapaalta on pehmennetty yhteydenpidolla vapaan aikana. Tärkeäksi on osoittautunut lupaus päivittää pitkään työelämästä pois olleen tiedot ja taidot töihin palatessa.

Johdon roolimalli olennaista

Vähintään yhtä tärkeää kuin konkreettiset helpotukset arjen pyörittämiseen on asenneilmaston muutos.

”Johdon sitoutuminen ja toimiminen roolimallina on ollut muutoksessa aivan olennaista. Perheystävällinen yrityskulttuuri on osa strategiaa, jolla turvataan yrityksen menestys ja kilpailukyky”, painottaa Maria Carlsson. Kun yksi osakkaista jää isyyslomalle, kynnys sulaa muiltakin.

Lisäksi uusien työskentelytapojen ja etujen käyttäminen on tehtävä helpoksi ja tutuksi. Boreniuksella se on tarkoittanut esimerkiksi taloushallinnon kouluttamista siten, että vanhempainetuuksien hakemiseen saadaan tukea.

Carlssonin mukaan ruuhkavuosijoustoihin on suhtauduttu niin yrityksen sisällä kuin asiakaskunnassakin hyvin myönteisesti. Etenkin heikommassa taloustilanteessa löytyy tosin niitäkin, joiden mielestä työtunneista ei pidä koskaan tinkiä.

”Lukuisat tutkimukset kuitenkin todistavat, että parempaa tulosta syntyy, kun elämä on tasapainossa. Asiantuntijayritykselle uuden osaajan rekrytointi ja kouluttaminen on kallista, joten haluamme pitää osaajat talossa. Lisäksi haluamme, että myös naiset ja nuoret kokevat Boreniuksen houkuttelevaksi työnantajaksi.”

Vuonna 1911 perustettu Borenius on yksi Suomen suurimmista asianajotoimistoista. Yrityksessä työskentelee yli 200 henkeä.

Teksti: Katri Isotalo

 

Maria Carlsson on siirtynyt lakitoimisto Bird & Birdiin 08/2016.