26.05.2021 -

Aamunavaus-webinaarissa 25.5. aiheena yritysvastuu

Tiistaina 25.5. järjestetyssä Aamunavaus-webinaarissa käsiteltiin yritysvastuuta – sen arviointia, raportointia ja toteutusta. Tilaisuuden tallenteen pääset katsomaan tämän artikkelin lopusta.

Tilaisuudessa kuultiin FIBSin ja 4FRONTin uudesta yrityksille tarkoitetusta maksuttomasta verkkotyökalusta sekä FIBSin vuonna 2019 tekemän yritysvastuututkimuksen tuloksista yritysvastuuasiantuntija Veera Iijan ja seniorikonsultti Ulla Roihan esittelemänä. Lisäksi Corporate Responsibility Manager Jonas Kronlund esitteli yrityspuheenvuorossa Elisa Oyj:n vastuullisuustyötä ja vastuullisen toiminnan kehittämistä. Tilaisuuden alusti Paltan viestintä- ja kehitysjohtaja Anna Storm.

Palveluilla keskeinen rooli ilmastohaasteen ratkaisemisessa

Vastuullisuus on yhä voimakkaammin palveluyritysten agendalla, kertoi Anna Storm. Paltan jäsenyrityksistä valtaosa näkee vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä kasvavan merkityksen omalle liiketoiminnalleen.

– Me Paltassa haluamme luoda kokonaiskäsityksen palvelualojen vastuullisuusteoista ja vahvistaa palvelualojen brändiä ratkaisuja tarjoavana toimialana. Palveluiden rooli ilmastohaasteiden ratkaisemisessa tulee olemaan keskeinen: Suomen kokonaistuotannosta yli 40 prosenttia tulee palveluista, mutta päästöistä vain viidennes, Storm kuvaili.

Vastuullisuusraportoinnin laatu parantuu koko ajan

Veera Iija kertoi omassa osuudessa vastuullisuusraportoinnin kehityskuluista sekä esitteli otteita FIBSin vuonna 2019 toteuttamasta yritysvastuututkimuksesta. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja johtava yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. FIBS tekee aktiivista yhteistyötä myös mm. maailman johtavan yritysvastuuverkoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) kanssa.

WBCSD:n Vision 2050 – Time to transform -raportin mukaan kolme suurinta haastettamme ovat ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä kasvava eriarvoistuminen.

– Suurin osa kansainvälisissä arvioinneissa tunnistetuista yritystoiminnan riskeistä koskee joko ympäristöä tai sosiaalisia asioita. Myös rahoittajat kiinnittävät enemmän huomioita ei-taloudelliseen raportointiin ja riskeihin.

FIBSin omassa yritysvastuututkimuksessa 60 prosenttia vastaajista ilmoitti tekevänsä yritysvastuuraporttia. Vastaajista 99 prosenttia kertoi pitävänsä vastuullisuutta olennaisena. Ilmastonmuutoksen torjuntaa pidettiin tärkeänä, mutta biodiversiteetti ei vielä ollut samalla tavalla noussut yritysten agendalle. Erityisesti suuret yritykset kertoivat näkevänsä vastuullisuudessa kilpailuetua. FIBSin seuraava yritysvastuuraportti julkaistaan loppuvuodesta 2021, jolloin päästään vertailemaan ja arvioimaan yritysvastuun kehitystä Suomessa.

Verkkotyökalu yritysvastuun itsearviointiin

FIBS ja 4FRONT julkaisivat helmikussa 2021 uuden maksuttoman verkkotyökalunsa yritysten itsearviointiin ja oman liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisen tueksi. Työkalu on kenen tahansa käytettävissä osoitteessa vastuullisuusarviointi.fi.

– Työkalun avulla yritykset voivat arvioida vastuullisuutensa nykytilaa, verrata toimintaansa muihin yrityksiin sekä tunnistaa kehityskohteita ja vahvuuksia omassa toiminnassaan. Työkalu tarjoaa yrityksille hyödynnettäväksi myös uusia ideoita ja kehittämisvinkkejä ja mahdollistaa oman kehityksen seuraamisen, Ulla Roiha kertoi.

Anonyymisti vastattava kysely sisältää 5 osa-aluetta ja 41 kysymystä monivalintavastauksineen. Tällä hetkellä työkalussa on vastauksia yli 250 yritykseltä ja vertailutieto elää ajassa. Kerättyä tietoa voidaan vastausten karttuessa hyödyntää esimerkiksi alakohtaisesti.

Elisassa tehty vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti

Yksi jo pitkään vastuullisuusraportointia toteuttanut suomalaisyritys on Elisa, jonka vastuullisuustyöstä kertoi Jonas Kronlund. Yrityksen pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta, Elisa sijoittui toukokuussa hienosti yhdeksännelle sijalle Europe’s Climate Leaders 2021 -tutkimuksessa, jossa mukana oli 300 eurooppalaista yritystä.

Elisassa vastuullisuuden osa-alueet jaetaan neljään: sosiaalinen ja taloudellinen vastuu, ympäristövastuu sekä keskeisenä osana digitaalinen vastuu, joka korona-aikana on entisestään korostunut. Digitaalisesta vastuusta Elisa on raportoinut jo vuodesta 2017.

Elisassa on yhdessä sidosryhmien kanssa määritelty Elisan vastuullisuuden keskeiset toimenpiteet, joiden kautta parhaiten voidaan vaikuttaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin joko oman toiminnan kautta (hiilijalanjälki), tai asiakkaille ja muille sidosryhmille kehitetyn, päästöjä vähentävän palvelun (hiilikädenjälki) kautta.

Jonas Kronlund avasi puheenvuorossaan kuulijoille Elisan kokemuksia erityisesti kiertotalouteen ja hiilikädenjälkeen liittyen. Kädenjälki voi olla jopa 10-kertainen jalanjälkeen verrattuna, joten on tärkeää olla mukana verkostoissa, joissa epäsuoriin päästöihin kyetään yhdessä vaikuttamaan, Kronlund korosti.

Elisa on myös mukana Paltan tekemässä palvelualojen ilmastovaikutuksia kartoittavassa selvityksessä, jonka tuloksia esitellään 2.6.2021 Palveluilla päästövähennyksiä -webinaarissa. Lue lisää selvityksestä sekä webinaarin ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan >>.

Katso tallenne alta