04.06.2020 -

Älypalvelu, tuulta purjeisiin ja biokaasulla käyvä rekka – kolme esimerkkiä logistiikan ilmastoratkaisuista

, ,

Suomi tavoittelee liikenteen päästöjen puolitusta vuoteen 2030 mennessä sekä kokonaan hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Päästövähennykset syntyvät liikenteessä ja logistiikassa monin erilaisin keinoin: esimerkiksi vähäpäästöisempiin polttoaineisiin ja muihin käyttövoimiin kuten sähköön siirtymällä, tehostamalla liikennettä digitaalisin ratkaisuin ja ottamalla käyttöön uusia teknologisia innovaatioita.

Telia: Digipalvelu pudottaa polttoaineenkulutusta

Noin viisi vuotta sitten lähdimme kehittämään IOT-ratkaisuja. Huomasimme nopeasti, että liikenteessä ja logistiikassa on isot markkinat datan ja digitalisaation paremmalle hyödyntämiselle. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa myös merkittäviä päästövähennyksiä liikenteessä. Haluamme kehittää palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin.

Kehitystyömme tuloksena syntyi Telia Connected Vehicle, joka lanseerattiin noin vuosi sitten. Älykäs digialusta asennetaan kulkuneuvoihin, ja sen avulla voidaan seurata reaaliaikaisesti lähes mitä vain. Järjestelmä seuraa muun muassa kuljettajien ajoa ja antaa välittömästi neuvoja ekologisempaan ajotapaan. Säästö on merkittävä: palvelun avulla polttoaineenkulutus ja päästöt laskevat noin 10 prosentilla tai usein ylikin. Esimerkiksi Onnibus säästi vuodessa 200 000 litraa polttoainetta järjestelmän käyttöönoton ansiosta. Palvelun avulla voidaan myös laskea ajon kilometrikohtaiset hiilidioksidipäästöt.

Järjestelmä seuraa muun muassa kuljettajien ajoa ja antaa välittömästi neuvoja ekologisempaan ajotapaan. Säästö on merkittävä: palvelun avulla polttoaineenkulutus ja päästöt laskevat noin 10 prosentilla tai usein ylikin.

Jo 40 prosenttia Suomen julkisen liikenteen toimijoista käyttää Connected Vehicleä, ja se on otettu tänä vuonna käyttöön myös useissa Suomen suurimmista logistiikkayrityksistä. Pilvipohjainen palvelu toimii merkistä riippumatta kaikissa ajoneuvoissa, ja sitä voidaan hyödyntää erilaisia polttoaineita sekä sähköä käyttävissä ajoneuvoissa. Jatkossa mahdollisuuksia on vaikka mihin, vaikkapa sääolosuhteiden ennakointiin ajoreitillä.

Päästöjen vähentämisen ei aina tarvitse lisätä kustannuksia. Kantavana ajatuksena palvelussamme on, että asiakas pystyy toimimaan vastuullisemmin ja säästää samalla rahaa.”

– IOT-liiketoiminnan myyntijohtaja Kalle Mehtola, Telia

FREJA: Vähemmän päästöjä biokaasukokeilulla 

”FREJA Transport & Logistics Oy:n kuljetuksia on hoidettu joulukuusta 2018 lähtien biokaasulla toimivalla rekalla yhteistyössä Gasumin kanssa. Käyttämämme biokaasu valmistetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti muun muassa biohajoavista jätteistä ja jätevesilietteistä. Sen avulla polttoaineen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 85 prosenttia pienemmät verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Olemme olleet kokeiluun tyytyväisiä, ja biokaasukuljetukset ovat sujuneet hyvin. Toivomme, että mahdollisimman moni muukin innostuisi tästä. Meidän kaikkien on tehtävä osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Myös valtion olisi tärkeää tukea vihreämpiä hankintoja kehityksen vauhdittamiseksi.

Käyttämämme biokaasu valmistetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti muun muassa biohajoavista jätteistä ja jätevesilietteistä. Sen avulla polttoaineen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 85 prosenttia pienemmät verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Biokaasukokeilun taustalla on osin EU-rahoitteinen Civitas Eccentric -hanke, jossa olemme ilolla mukana. Hankkeessa kehitetään puhtaampia liikkumisjärjestelmiä testaamalla biokaasun käyttöä raskaassa liikenteessä. Hanke loppuu elokuussa, jolloin näemme kokeilun yksityiskohtaiset tulokset ja päätämme tarkemmin jatkosta Suomessa. Suomen lisäksi FREJAlla on jo käytössä biokaasurekkoja Saksassa, Tanskassa ja Puolassa. Uskon, että joidenkin vuosien päästä biokaasurekkoja näkyy huomattavasti enemmän myös Suomen teillä.

Käynnissä olevan kokeilun lisäksi teemme paljon muutakin päästöjemme vähentämiseksi. Keskeisenä keinona on muun muassa reittien, lastauksen ja aikataulujen optimointi, jotta syntyy mahdollisimman vähän hukkakäyntiä. Laskurimme avulla jokainen voi laskea FREJAn kuljetuksen aikana syntyvät hiilidioksidipäästöt. ”

Sampo Koulu, liikennejohtaja, kuljetus- ja logistiikkayhtiö FREJA Suomi

Tallink: Tuulen viemää rahtia 

”Etsimme jatkuvasti uusia keinoja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Yksi viimeaikaisista kokeiluistamme on uudenlaisen eConowind-purjeen käyttö rahtilaiva Regal Starilla. Korkean ja kapean purjeen muoto synnyttää paineen toiselle puolelle purjetta ja saa siten aikaan huomattavia tehoja purjeen kokoon nähden. Samalla moottoreiden tehoja voidaan vähentää ja polttoainetta säästyy.

Kokeilujakson jälkeen olemme huomanneet, että purjeessa on paljon potentiaalia. Olemme myös kartoittaneet jatkon kehityskohtia, jotta purje voi toimia entistä paremmin. Pilotin aikana säästimme polttoainetta parilla prosentilla, ja potentiaalia on vielä enempään.

Etsimme jatkuvasti uusia keinoja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Yksi viimeaikaisista kokeiluistamme on uudenlaisen eConowind-purjeen käyttö rahtilaiva Regal Starilla.

Päästövähennykset syntyvätkin useista pienistä puroista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme Tallink-konsernissa onnistuneet vähentämään koko laivaston vuosittaista polttoaineenkulutusta ja siten myös päästöjä matkustajaa kohden noin 44 prosenttia. Vuosina 2014–2018 päästömme ovat vähentyneet viiden prosentin vuositahtia, ja työ jatkuu.

Olemme tehneet yksityiskohtaisen hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelman. Parhaillaan rakennamme toista laivaamme, joka käyttää nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Sen käyttö vähentää laskelmiemme mukaan hiilidioksidipäästöjä noin 30 prosenttia verrattuna vastaavalla reitillä liikennöiviin vähärikkistä polttoainetta käyttäviin laivoihin. Käytämme satamissa jatkossa maasähköä, jolloin voimme sammuttaa laivojen apumoottorit. Seuraamme myös polttoaineenkulutusta laivoilla reaaliaikaisesti.”

Andrus Vaher, vastuullisuus- ja ympäristöasiantuntija, Tallink-konserni

Toimialat ratkovat ilmastonmuutosta yhdessä

Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat ovat sitoutuneet tekemään oman osansa Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Palta, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Autoalan Tiedotuskeskus, Logistiikkayritysten Liitto, Paikallisliikenneliitto, Linja-autoliitto ja älykkään liikenteen verkosto ITS-Finland viimeistelevät parhaillaan tiekarttaa, jossa selvitetään, miten ja millä keinoin tavoitteeseen päästään.

Tiekarttatyön etenemistä esitellään 9.6. kello 9–11.15 työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä seminaarissa yhdessä muiden toimialojen vähähiilitiekarttojen kanssa. Ilmoittaudu mukaan täältä. koko tiekartta julkaistaan myöhemmin. Liity Paltan uutiskirjeen tilaajaksi ja seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa  saadaksesi ajantasaiset tiedot muun muassa tiekarttatyöstä.