25.01.2022 -

Biosafe: Ruokaturvallisuutta tieteen pohjalta

, , ,

Kuopiolainen palveluyritys Biosafe auttaa uusia ruokainnovaatioita markkinoille varmistamalla niiden turvallisuuden. Ruoantuotannossa korostuvat entistä vahvemmin antibioottiresistenssiä vastaan taisteleminen, kemikaalien vähentäminen ja uudet tavat tuottaa proteiineja, Biosafen toimitusjohtaja Pauliina Halimaa kertoo.

– Kestävämpi elintarvikeketju vaatii uusilla tavoilla tuotettuja ja uusista lähteistä saatavia ruokia. Kaikki uudet ruoat, joita kaupassa näemme, on pitänyt testata laboratoriossa ensin. Sen lisäksi kaikki mitä syötämme maatalouseläimille ruokaketjussamme pitää todeta tieteellisesti turvalliseksi sekä eläimille että meille. Tässä testausvaiheessa Biosafe astuu kuvaan, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Pauliina Halimaa.

Biosafe auttaa asiakkaitaan kehittämään ja tuomaan markkinoille uudenlaisia tuotteita testaamalla niiden turvallisuuden, jotta ne voivat saada myyntiluvan Euroopan Unionin maissa. Biosafe on onnistunut rakentamaan oman, tieteeseen perustuvan, tehokkaan ja viranomaisen hyväksymän prosessin muun muassa ruokatuotteissa käytettävien mikrobien antibioottiresistenssin testaamiseen, Halimaa kuvailee.

Antibioottiresistenssi tarkoittaa sitä, että bakteerit tulevat vastustuskykyisiksi antibiooteille, eivätkä antibiootit siis enää tehoa. Taustalla on antibioottien liiallinen käyttö muun muassa tuotantoeläimillä. Seuraukset voivat olla vakavat. Antibioottiresistenssin aiheuttamien kuolemantapausten määrän on jopa ennustettu ylittävän syöpäkuolemien määrän vuoteen 2050 mennessä.

Biosafen avulla asiakkaat ympäri maailman muuttavat toimintaansa vastuullisemmaksi

Lihaproteiinin korvaaminen muilla proteiineilla on kasvussa, mikä auttaa myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Biosafe on ollut muun muassa suomalaisfirma Solar Foodsin apuna testaamassa yrityksen täysin uudenlaista proteiininvalmistusmenetelmää, jolla voisi korvata ruoan eläin- tai kasviperäisen proteiinin mikrobiperäisellä proteiinilla. Menetelmässä mikrobeja kasvatetaan ilmasta saatavilla ainesosilla. Ruokaa tuotetaan niin sanotusti suoraan ilmasta. Biosafen testit varmistavat innovaation turvallisuuden.

– Esimerkiksi lihaa korvaavaa proteiinia voidaan tehdä muun muassa bakteereista, hiivasta tai homeesta. Tällöin tarvitaan kuitenkin aina turvallisuuden varmistavat testit, Halimaa kertoo.

Sen lisäksi, että Biosafe on apuna suomalaistuotteiden saamisessa markkinoille, se auttaa yrityksiä ympäri maailman. Jopa 95 prosenttia Biosafen liikevaihdosta tulee palveluviennistä, eli ulkomaankaupasta.

– Työtämme on konsultoida asiakkaitamme esimerkiksi Kiinassa ja Etelä-Amerikassa siitä, millaisia tavoitteita ja vaatimuksia EU:lla on ruokatuotteille. Edistämme muun muassa parempien menetelmien hyödyntämistä ja pyrimme vähentämään antibioottien käyttöä ruoantuotannossa. Neuvojemme avulla asiakkaamme ympäri maailman muuttavat toimintaansa, jotta se on yhä turvallisempaa ja vastuullisempaa.

Vastuullisuus korostuu myös tulevaisuuden ruokatrendeissä

Tulevaisuuden isoina ruokaturvallisuuden trendeinä Halimaa näkee pyrkimyksen pois kemikaalien ja lääkkeiden käytöstä, ja näiden korvaamisen entistä paremmilla tuotantotavoilla. Lisäksi lihan korvaaminen muilla, aivan uudenlaisilla proteiineilla tulee hänen mukaansa kasvamaan jatkossakin. Samalla kysyntä korkealle suomalaiselle osaamiselle jatkuu.

Halimaan mukaan asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset myös tiukkenevat jatkuvasti, ja tässä on tärkeää pysyä mukana. Omien vastuullisuustoimenpiteiden tulee olla mietittyjä ja kohdallaan.

– Suomalaisilla on loistavat valttikortit kansainvälisillä markkinoilla: osaaminen, luotettavuus ja avoimuus. Koulutuksen korkea taso ja sillä pysyminen on avain Suomen kestävään tulevaisuuteen, Halimaa sanoo.

Pauliina Halimaan kolme nostoa tulevaisuuden vastuullisempaan ruoantuotantoon:

  1. Antibioottiresistenssiä vastaan taisteleminen
  2. Kemikaalien vähentäminen
  3. Kestävä ja vastuullinen proteiinintuotanto

Biosafe

  • Biosafe auttaa asiakkaitaan kehittämään ja tuomaan markkinoille turvallisia tuotteita. Se tuottaa turvallisuuteen liittyviä laboratoriotestejä ja muita analyysejä elintarvikeketjun säädellyille tuotteille, kuten rehun lisäaineille, elintarvike-entsyymeille, uuselintarvikkeille tai kasvinsuojeluaineille. Näillä tuotteilla pyritään esimerkiksi parantamaan rehun laatua tai eläinten terveyttä, parantamaan elintarvikkeiden ominaisuuksia tai tuomaan markkinoille kokonaan uusia proteiineja, joiden hiilijalanjälki on pienempi. Lisäksi Biosafe konsultoi asiakkaitaan ruokaturvallisuudesta, kuten antibioottiresistenssistä ja bioteknologiasta.
  • Yritys on perustettu vuonna 2014 ja se toimii Kuopiossa 17 hengen tiimin voimin.
  • Yrityksen liikevaihto on 1,2 M€. 95 prosenttia Biosafen liikevaihdosta tulee palveluviennistä. Euroopasta liikevaihdosta tulee reilu puolet ja Yhdysvalloista noin viidennes. Muita isoja markkina-alueita ovat muun muassa Aasia ja Etelä-Amerikka.

Lue lisää Biosafen sivuilta

#KaikkiSiitäPuhuvat

#KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjassa kerromme, millaisia vastuullisuustekoja juuri palveluyrityksissä tehdään.

Tutustu kampanjaan

Lue lisää #KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjasta kampanjan pääsivulta.

Kampanjan pääsivulle