27.01.2022 -

DNA: Monimuotoisuus mukana arjen työssä

, , ,

DNA on verkko-operaattori, joka vastaa verkkoyhteyksien ja -palveluiden tuottamisesta jo miljoonille ihmisille. Yrityksen filosofia on jo pitkään perustunut ajatukselle siitä, että tyytyväiset asiakkaat voi saavuttaa vain, jos henkilöstö voi hyvin. Hyvinvoivan henkilöstön kannalta monimuotoisuus on tärkeässä asemassa. Haastattelimme DNA:n yritysvastuullisuuspäällikkö Tuuli Nummelinia yhtiön työstä monimuotoisuuden edistämiseksi.

Tuuli Nummelin on jo vuosia työskennellyt yritysvastuullisuuden parissa ja työhönsä hän suhtautuu suurella sydämellä. Hänen mukaansa olemme Suomessa hieman muuta maailmaa perässä monimuotoisuuden edistämisessä, mikä on kuitenkin vain loistava mahdollisuus kasvattaa suomalaisen työelämän osaamisen määrää.

– Monimuotoisuuden edistäminen on kuitenkin ennen kaikkea vain yksinkertaisesti oikein. Jokaisen työnantajan on tehtävä toimia asian eteen, ja me DNA:lla haluamme ehdottomasti kantaa kortemme kekoon, Nummelin korostaa.

Nummelin kertoo DNA:n olevan perheystävällinen työpaikka, joka panostaa monimuotoisuuteen ja jossa toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen. DNA:lla koetaan tärkeäksi, että jokainen työntekijä kokee voivansa edistää uraansa iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta taustasta huolimatta.

Suunnitelmista teoiksi – teoista vaikuttaviksi luvuiksi

Jotta monimuotoisuus ei olisi DNA:lla vain sanahelinää, on yhtiössä asiaan suhtauduttu sen vaatimalla vakavuudella ja kääritty hihat. Tätä varten yritys on laatinut selkeät tavoitteet monimuotoisuuden edistämiseksi, ja näitä tavoitteita seurataan jatkuvasti. Ensimmäisenä haasteena on sukupuolijakauman tasoittaminen.

– Olemme tunnistaneet ilmeisimmäksi tasa-arvon haasteeksemme sukupuolijakauman. Tavoitteenamme onkin nostaa naisten osuus henkilöstöstä vähintään 40 prosenttiin ja johtajissa 35 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällä hetkellä 22 prosenttia yrityksen johtajista on naisia. Muutos vaatii toimia rekrytoinnissa ja naisten urapolkujen vahvistamiseksi yrityksen sisällä.

Toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi Nummelin nimeää yleisen ymmärryksen kasvattamisen monimuotoisuudesta yrityksen sisällä. DNA lähtikin ensimmäisenä yrityksenä mukaan Duunitorin Monimuotoisuuslupaukseen. Se on yksi tapa ilmaista työnhakijoille, että organisaatio arvostaa henkilöstön monimuotoisuutta ja kannustaa ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimeen työtehtävään.

Digitaalinen yhdenvertaisuus kärkenä

Konkreettinen hanke digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi on DNA:n syksyllä 2021 alkanut yhteistyö Plan International Suomen kanssa. Sen tarkoituksena on edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta Suomessa. Yhteistyön avulla DNA:n henkilöstö auttaa maahanmuuttajanuoria työnhaussa sekä digitaalisen osaamisen kasvattamisessa.

– Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. Siksi haluamme edistää digitaalisen tasa-arvon toteutumista ruohonjuuritasolla, Nummelin kertoo.

DNA on aiemmin kohdistanut digitaaliseen yhdenvertaisuuteen liittyvää tukea muun muassa lapsiin ja senioreihin, joten työn laajentaminen maahanmuuttajiin oli selkeä valinta.

– Maahanmuuttajanuoret ovat ikänsä, digitaitojensa ja taustansa takia digitaalisen eriarvoisuuden kuilun toisella puolella, eli he ovat vaarassa jäädä syrjään digitalisoitumisen tuomista hyödyistä ja sen vaatimista työelämätaidoista. Monella nuorella ei ole esimerkiksi tietokonetta tai ohjelmia, joilla töitä voi hakea. Tässä voimme todella yhtiönä vaikuttaa ja olla avuksi, Nummelin kuvailee.

Tuuli Nummelinin kolme vinkkiä oman työyhteisön monimuotoisuuden vahvistamiseen:

 1. Tunne yrityksenne työkulttuuri ja sen ajatukset
  Kartoita yrityskulttuurin nykytila tutkimalla työympäristöä ja haastattelemalla työntekijöitä. Täydennä johdon osaamista koulutuksin. Tämän jälkeen suunnittele ja kommunikoi, mitkä ovat teidän yrityksenne tavat edistää monimuotoisuutta.
 2. Seuraa monimuotoisuuden kehitystä jatkuvasti
  Määrittele monimuotoisuuden edistämiseksi mittarit, joita seuraatte yhdessä aktiivisesti. Meillä DNA:lla näitä ovat esimerkiksi sukupuolijakauman sekä uramahdollisuuksien seuranta.
 3. Viesti aktiivisesti ja toista, toista, toista
  Monimuotoisuus voi olla monelle vieras teema aluksi ja asioita täytyy todella toistaa uudestaan ja uudestaan. Muutos ei aina ole helppoa, siksi jatkuva kommunikaatio on tärkeää.

DNA

 • DNA:n vastuullisuustyössä on viisi keskeistä osa-aluetta: digitaalinen yhdenvertaisuus, erinomainen työpaikka, ilmastoystävällinen liiketoiminta, luotettava tietoturva ja tietosuoja sekä hyvä hallinto
 • Yhtiön liikevaihto oli 934,5 milj. € vuonna 2020, henkilöstöä sillä on noin 1600. DNA on osa norjalaista Telenor-konsernia.
 • DNA.fi

#KaikkiSiitäPuhuvat

#KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjassa kerromme, millaisia vastuullisuustekoja juuri palveluyrityksissä tehdään.

Tutustu kampanjaan

Lue lisää #KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjasta kampanjan pääsivulta.

Kampanjan pääsivulle