24.01.2022 -

Eilakaisla: Anonyymi osaajapankki edistää monimuotoisuutta rekrytoinneissa

, , ,

Korona-aika on kasvattanut tarvetta nopealle ja helpolle työnvälitykselle, jossa esimerkiksi osa-aikaisesti lomautetut työntekijät ja osa-aikaista työvoimaa tarvitsevat työnantajat voivat kohdata toisensa. Henkilöstöpalveluyritys Eilakaislassa tarpeeseen reagoitiin nopeasti avaamalla helmikuussa 2021 avoin anonyymi osaajapankki, Osaajagalleria, rekrytoivien työnantajien käyttöön.

Koko Osaajagalleria on täysin anonyymi, eli siellä näkyvät vain osaaminen ja osaajan työn vastaanottamiseen liittyvät tiedot. Työnhakija on vastannut tiettyihin kysymyksiin, joista muodostuu osaajakortteja. Niihin on tiivistetty työnantajalle kaikkein tärkeimmät olennaiset tiedot työtehtävän suorittamista varten. Työnantaja voi selata osaajakortteja ja pyytää Eilakaislalta esittelyn haluamistaan osaajista.

– Tavoitteena Osaajagalleriassa on helpottaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia, niin että hakuprosessin alkuvaiheesta jää pois kaikki epärelevantti tieto, kuten hakijan ikä, etninen tausta, sukupuoli ja ulkonäkö. Näin hyöty monimuotoisuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta on siinä, että kaikki tiedostamattomat ennakkoasenteet jäävät pois ja mahdollisten ajatusvinoumien vaikutukset minimoituvat, Eilakaislan toimitusjohtaja Erika Ehrnrooth taustoittaa.

Osaajagalleria on otettu positiivisesti vastaan sekä rekrytoivien työnantajien että työnhakijoiden suunnalta. Käyttäjiä osaajapankilla on ensimmäisen toimintavuotensa aikana ollut muutama tuhat. Tammikuussa 2022 järjestelmään oli kirjattu noin 2300 osaajakorttia.

– Uudenlainen palvelu tai toimintamalli vaatii aina myös uutta tapaa ajatella, ja Osaajagallerian kautta onkin lähtenyt liikkeelle paljon hyviä keskusteluita molempiin suuntiin. Työnantajat ovat esimerkiksi saaneet asiantuntijamme kanssa keskustellessaan konsultoivaa näkökulmaa, jonka myötä heidän työntekijähakunsa on tarkentunut, Ehrnrooth sanoo.

Monimuotoisuus on voimavara, ja sitä on osattava johtaa

Monimuotoisuus lisää tutkitusti tuottavuutta ja luovaa ongelmanratkaisua, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon ja sitä kautta parempaan asiakaskokemukseen.

– Parhaiden ratkaisujen tuottamiseksi tiimeissä tarvitaan ehdottomasti eri tavoilla ajattelevia ihmisiä. Maailma kansainvälistyy koko ajan, ja kun kuluttajakunnassa on monimuotoisuutta, tarvitaan sitä myös yrityspuolella.

Yhtä tärkeäksi asiaksi monimuotoisuuden kanssa Ehrnrooth nostaa yhteenkuuluvuuden: hyvä johtaja pystyy johtamaan erilaisuutta, motivoimaan erilaisia yksilöitä näitä puhuttelevalla tavalla ja näin luomaan tiimiinsä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä on taito, joka korostuu entistä enemmän korona-aikana monien tehdessä työtä etäyhteyksin.

Neljä askelta monimuotoisuuden huomioimiseen rekrytoinnissa

Erika Ehrnrooth korostaa, että monimuotoisuuden puuttuminen työyhteisössä on tunnistettava jo ennen rekrytointiprosessin aloittamista. Monimuotoisuuden huomioimiseen itse rekrytointiprosessissa hän antaa työnantajille seuraavat vinkit:

 • Syrjimätön ja inklusiivinen työpaikkailmoitus
  Kannattaa miettiä hakemuksen sanavalinnat huolellisesti ja kuvata vaatimustaso sen mukaan mitä tehtävässä oikeasti tulee hallita.
 • Talent search
  Työelämässä on paljon passiivisia hyviä hakijoita, joita ei tavoita pelkällä hakuilmoituksella. Headhuntingilla tavoitellaan nykyään myös monimuotoisuutta, se ei ole enää vain johdon hakuja varten.
 • Standardoidut haastattelut
  Kysymällä samat kysymykset kaikilta hakijoilta saadaan myös vertailukelpoisia vastauksia.
 • Finalistien testaus
  Erilaiset arvioinnit, mm. kykytestit, tukevat päätöksenteossa ja auttavat myös tulevaa esihenkilöä johtamiskäytännöissä, kun valittavan henkilön vahvuudet ja kehityskohteet tiedetään.

Vastuullisuus Eilakaislan toiminnan ytimessä

Vastuullisuus on ollut osa Eilakaislan DNA:ta jo aivan alusta lähtien ja yritys on aktiivisesti tehnyt erilaisia vastuullisuustekoja.

Vuonna 2021 vietettiin Eilakaislan 50-vuotisjuhlia, joiden kunniaksi eilakaislalaiset halusivat lahjoittaa omaa aikaansa ja osaamistaan projekteihin, joiden avulla voidaan rakentaa sosiaalisesti vastuullisempaa työelämää. Yleisöäänestyksen perustella toteutettavaksi valikoitui kolme projektia: työttömäksi jääneiden työllistymisen tukeminen, kehitysvammaisten palkkaamisen tukeminen sekä monimuotoisuushaastekampanjan toteutus yrityksille.

– Nostamalla sosiaaliset vastuullisuuskysymykset valokeilaan pystymme kannustamaan myös muita suomalaisia yrityksiä miettimään, miten vastuullisuus näkyy heidän työpaikoillaan. Vaalimalla vastuullisuutta rakennamme yhdessä parempia työyhteisöjä ja paremmin voivaa Suomea, Erika Ehrnrooth sanoo.

Eilakaisla lyhyesti

 • valtakunnallisesti toimiva suomalainen henkilöstöpalvelualan perheyritys, perustettu vuonna 1971
 • tarjoaa monipuolisia työpaikkoja erityisesti asiakaspalvelussa, myynnissä ja markkinoinnissa, talous- ja palkkahallinnossa, IT:ssä, tapahtuma-alalla, HoReCassa sekä teollisuudessa ja logistiikassa
 • palveluvalikoima: henkilöstövuokraus, ulkoistetut henkilöstöratkaisut, rekrytointi ja henkilöarvioinnit, uudelleensijoituspalvelut sekä konsultointi HR-kysymyksissä
 • eilakaisla.fi

#KaikkiSiitäPuhuvat

#KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjassa kerromme, millaisia vastuullisuustekoja juuri palveluyrityksissä tehdään.

Tutustu kampanjaan

Lue lisää #KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjasta kampanjan pääsivulta.

Kampanjan pääsivulle