25.10.2023 -

Elisalla ”mä voin olla mä”

, ,

Monimuotoisuutta arvostava ajattelu on toiminut Elisan johtotähtenä jo kauan. Se on auttanut parhaiden osaajien rekrytoinnissa ja pitänyt heidät talossa.  

Kun yritys tuottaa kriittisen tärkeitä tietoliikennepalveluja ja digitaalisia ratkaisuja miljoonille ihmisille, niitä tuottamaan tarvitaan monenlaisia taitajia. Elisan toiminnassa on jo pitkään pidetty lähtökohtana sitä, että mukaan tarvitaan moninaista elämänkokemusta ja ajattelua. Parhaan osaajan tausta voi olla minkälainen tahansa. Hänen ikänsä, kansallisuutensa, etnisyytensä, sukupuolensa tai sukupuolinen suuntautumisensa eivät vaikuta rekrytointiin. Tärkeintä on tehtävässä tarvittava ammattitaito. 

– Meille on itsestäänselvyys, että työelämä kuuluu kaikille ja että henkilöstö koostuu persoonallisista yksilöistä erilaisine ominaisuuksineen. Meidän mottomme on: Elisalla ”mä voin olla mä”. Olemme tutkitusti yksi parhaista ja tasa-arvoisimmista työpaikoista, Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho kertoo. 

Elisa pääsi tänäkin vuonna mukaan Bloomberg Gender-Equality Index -luetteloon, jossa nimetään monimuotoisuutta toiminnassaan onnistuneesti harjoittavat yritykset maailmanlaajuisesti. Tunnustuksen taustalla vaikuttavat monet Elisan toimintatavat, kuten henkilöstön itse käynnistämät yhteisöt vähemmistöille ja kaikille kiinnostuneille sekä vuosittaiset mittaukset siitä, miten yhdenvertaisena elisalaiset näkevät työyhteisönsä. Yli 90 prosenttia elisalaisista kokee, ettei yrityksen työympäristöissä syrjitä.  

Salliva työympäristö sitouttaa 

Elisalla työskentelee yli 5600 ammattilaista noin 30 maassa. Heidän sukupuolineutraalit ammattinimikkeensä vaihtelevat sovelluskehittäjistä myyjiin, designereista analyytikkoihin ja verkkoinfran suunnittelijoihin. Joukon jatkona toimivat vielä liiketoiminnan, asiakaspalvelun, viestinnän, juridiikan, talouden ja HR:n ammattilaiset. Merja Rata-aho kertoo, että kaikissa tehtävissä työskentelee ihmisiä eri maista ja kulttuureista. 

– Hyvä työnantajamaine parantaa työvoiman saatavuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Yhdenvertainen ja salliva yrityskulttuuri puolestaan lisää ihmisten halukkuutta pysyä talon palveluksessa. Meillä on ihmisiä, jotka tekevät koko uransa Elisalla. 

Kannustava työpaikka houkuttelee 

Merja Ranta-ahon mukaan Elisalle on tärkeää, että kaikki työntekijät ja kumppanit kokevat olonsa turvalliseksi ja kannustetuiksi. Jokainen otetaan joukkoon samanarvoisena, ja kaikki saavat parhaat mahdolliset olosuhteet kehittyä ja kukoistaa. Tämä luo perustan oppimiselle, innovaatioille ja kestävälle tulevaisuudelle. 

– Ihmiset ovat kertoneet yhdenvertaisuuden ja avoimuuden toteutuvan hyvin. Kun jokainen voi olla oma itsensä, se rohkaisee aitoon kanssakäymiseen ja vahvistaa halua kehittyä, on sitten kyse eri-ikäisistä ihmisistä, erilaisista kulttuuritaustoista, koulutuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, terveydentilasta tai muusta ihmisen ominaisuudesta.  

Elisa alkoi noin vuonna 2010 palkata Suomessa ensimmäisiä elisalaisia, jotka eivät puhu suomea lainkaan. Vähitellen yhä laajemmassa osassa Elisaa työkieli on kääntynyt englanniksi, ja Suomen elisalaisista löytyy yhä enemmän kansainvälisen taustan omaavia ammattilaisia. Elisa kasvaa myös Suomen rajojen ulkopuolella, joten kyky monikulttuuriseen työskentelyyn on yhä tärkeämpää. 

Osaaminen ratkaisee 

Elisan rekrytointi on sukupuolineutraalia. Rekrytointi-ilmoituksissa käytetään kieltä, joka vetoaa kaikenlaisiin ihmisiin sukupuolta mainitsematta, ja vaatimuksissa korostetaan vain osaamista.  

– Kompetenssiin perustuva rekrytointi vaatii jokaiselta esihenkilöltä avarakatseisuutta ja omien stereotypioiden haastamista. Paras hakija voi olla toimintatyyliltään, taustoiltaan, kokemukseltaan, iältään, sukupuoleltaan tai suuntautumiseltaan hyvinkin erilainen kuin esimerkiksi tehtävän edellinen haltija, tiimin muut jäsenet tai esihenkilö itse.  

Arvojen parhaat toteuttajat palkitaan 

Henkilöstötutkimuksen Elisa tekee kaksi kertaa vuodessa. Luetuinta antia ovat Ranta-ahon mukaan avoimet kommentit, joissa ihmiset kertovat omin sanoin mikä on hyvin ja mikä kaipaisi kehittämistä. Elisalaiset pääsevät myös kerran kolmessa kuukaudessa kertomaan, kuka kollegoista on kuluneina kuukausina parhaiten toteuttanut Elisan arvoja. 

– Olemme kehittäneet arvojemme tueksi arkisia käytäntöjä. Palkitsemme kerran kolmessa kuukaudessa henkilöstön ehdotuksesta elisalaisia, jotka ovat parhaiten toteuttaneet arvojamme. Nytkin pöydällä on yli 200 ehdotusta ja perustelut ihania. Lähetämme tulokset myös henkilöille, jotka ovat olleet ehdolla. Heidän on mukava kuulla mitä heistä on sanottu. 

Tärkeitä kehittymisen, ymmärryksen lisäämisen ja yhteen hitsautumisen työkaluja ovat myös koulutukset. Niiden aiheita ovat olleet esimerkiksi ihmisoikeudet, monimuotoisuus, inkluusio, tiedostamattomat ennakkoluulot ja vastuullinen hankinta. 

– Viimeisimmässä koulutuksessa saimme tietoa neurodiversiteetistä eli ihmisten neurologisesta monimuotoisuudesta. Saimme tietää, miten neurologinen erilaisuus ilmenee ja mitä tarpeita eri ihmisillä on voidakseen hyvin työssään.  

Teksti ja henkilökuva: Liisa Joensuu