21.06.2022 -

Elokuvateatterityön tulevaisuutta luotaava hanke käyntiin

,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Palvelualojen ammattiliitto PAM käynnistivät elokuvateatterityön tulevaisuutta koskevan yhteisen hankkeen, jossa kerätään tietoa elokuvateattereiden tulevaisuudennäkymistä ja digitalisaation vaikutuksista alalla tehtävään työhön.

Elokuvateattereissa tehtävä työ on muuttunut vuosien kuluessa. Kilpailu kuluttajien vapaa-ajan käytöstä on kiristynyt ja digitalisaatio ja suoratoistopalvelujen yleistyminen ovat ohjanneet elokuvateattereita luomaan uudenlaisia elämyksiä. Lisäksi koronapandemia on koetellut alaa rajusti ja vauhdittanut alan muutosprosesseja. Keväällä 2022 käydyissä elokuvateattereita koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa työn murros nousi vahvasti esiin.

– Elokuvateattereissa tehtävän työn muutokset ovat monen eri osatekijän summa. Hankkeen avulla voimme ymmärtää paremmin alan työtä sekä sen tulevaisuutta, sanoo PAMin sopimusasiantuntija Marianne Friman.

– Koska neuvottelujen aikana ei ole mahdollista selvittää perusteellisesti muutoksen ulottuvuuksia ja vaikutuksia alan työhön, sopimusosapuolet päättivät perustaa työryhmän näiden muutosten kartoittamiseksi ja niihin reagoimiseksi, toteaa neuvottelujohtaja Anu Sajavaara Paltasta.

Liittojen yhteisenä tavoitteena on tunnistaa alan työssä tapahtuneiden muutosten luomia kehittämistarpeita työehtosopimukseen, kehittää hyviä käytäntöjä työehtosopimuksen uudistamiseksi ja luoda toimiva menettelytapa liittojen välille työelämän muutosten tarkastelua varten.

Hankkeessa käytetään erilaisia keinoja elokuvateatterialaa koskevan tiedon keräämiseksi. Alan toimijoille tehdään esimerkiksi kysely, ja sen avulla saatua tilannekuvaa täydennetään haastatteluilla ja yritysvierailuilla.

Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta. Lue lisää >> 

Lisätietoja:

Palvelualojen työnantajat Palta ry
Anu Sajavaara, p. 040 705 0939
Simopekka Koivu, p. 0400 609176

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Marianne Friman, p. 044 7359 259 
Markku Saikkonen, p. 044 7280 160


Ei kuvaa

Anu Sajavaara

,

anu.sajavaara@palta.fi