28.01.2022 -

Eltel: Hiilineutraalia Suomea rakentamassa ja turvaamassa

, , ,

Eltel on sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialan teknisten palveluiden toimittaja, joka turvaa toiminnallaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen häiriöttömyyden. Eltel haluaa osallistua kestävämmän ja toimivamman huomisen rakentamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Haastattelimme Eltelin toimitusjohtaja Juha Luusuaa ja kysyimme, miten ympäristöystävällisiä infra-alan ratkaisuja voidaan edistää käytännössä.

– Työmme elintärkeiden verkkoyhteyksien takaamisessa on keskiössä, kun Suomi tähtää hiilineutraaliksi tulevien vuosien aikana. Toimimme melkeinpä Suomen joka kolkassa ja meillä on vastuu sekä mahdollisuus osaltamme tehdä valintoja, jotka ovat ympäristön kannalta aina vain kestävämpiä, Eltelin toimitusjohtaja Juha Luusua kertoo.  

Juha Luusua

Eltel on sitoutunut olemaan edelläkävijä ja edistämään ennakkoluulottomasti ympäristöystävällisiä infra-alan ratkaisuja. Yhtiö on sitoutunut omassa vastuullisuustoiminnassaan maailmanlaajuiseen Science Based Targets -aloitteeseen. Ohjelma on tieteellinen laskentamenetelmä päästöjen seurannalle, ja auttaa yrityksiä asettamaan omat ilmastotavoitteet Pariisin sopimuksen mukaisiksi. 

–  Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat liiketoiminnallemme äärimmäisen tärkeitä. Konkreettiset ja mitattavat tavoitteet ja sitoutuminen tieteellisiin laskentamenetelmiin ovat osoitus tästä, Luusua toteaa. 

Tuulivoiman avulla kohti ilmastotavoitteita 

Energiatehokkuuden parantuminen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen vauhdittavat Suomea kohti hiilineutraaliutta. Samalla sähkön tarve kasvaa. Eltelin kaltaiset yhtiöt huolehtivat siitä, että saatavilla on riittävästi puhdasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa sähköistyvän yhteiskunnan käyttöön.  

– Eltelin rakentamat verkkoyhteydet toteuttavat uuden puhtaamman energian tuotannon ja kysynnän kohtaamista. Suomessa tuulivoimalla on kasvava jalansija, ja olemme tässä kehityksessä vahvasti mukana palvelemalla asiakkaita vastuullisilla tuulipuistojen infraratkaisuilla, Juha Luusua kuvailee. 

Tuulivoiman osuus Eltelin tilauskannasta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Keski-Pohjanmaalla maalla yhtiö on mukana rakentamassa Lestijärven tuulipuistoa, josta tulee valmistuessaan Suomen suurin tuulipuisto 69 turbiinillaan ja noin 455 MW kokonaisteholla.  

–  Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on noin 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin kahta prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta. Meillä Eltelissä on siis merkittävä rooli osana uusiutuvan ja kestävän energian ratkaisua hankkeen edetessä. 

Digitalisaatio ja energiamurros näkyvät myös arjen työssä 

Verkkojen rakentaminen ei ole mahdollista ilman kaivutöitä tai fyysistä rakentamista. Siihen taas tarvitaan raskaita koneita, jotka aiheuttavat päästöjä. Eltelillä tehdäänkin paljon töitä myös rakentamisen aikaisen hiilijalanjäljen minimoimiseksi. 

– Seuraamme ajantasaisesti päästöjämme, energiankäyttöä ja kierrätämme kaiken toiminnastamme syntyvän purku- tms. -materiaalin. Pyrimme aktiivisesti vähentämään aiheuttamaamme kuormitusta ympäristölle mm. käyttämällä enenevässä määrin sähköistä kalustoa sekä kehittämällä projektien hiilijalanjäljen laskentaa, Luusua kuvailee.  

Autokannan sähköistyminen onkin Eltelissä edennyt vauhdilla: puolessatoista vuodessa yhtiön sähköinen tuotantoautokalusto kasvaa yhdestä autosta kahdeksaankymmeneen kuluvan vuoden aikana. Myös ajokilometrien vähentäminen ja digitaaliset työkalut reittien optimoimiseksi ovat keskeisiä tekijöitä oman hiilijalanjäljen minimoimiseksi.  

Eltel on myös pilotoinut sähköisen kaivinkoneen käyttöä katutyömaalla rakennusmelun ja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Yhtiön arvion mukaan koko maan tasolla työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia päästökaupan ulkopuolelle jäävien sektoreiden hiilidioksidipäästöistä.  

– Asennustöillä on aina ympäristövaikutuksia, mutta voimme tehdä paljon asioita positiivisten ilmastovaikutusten eli kädenjäljen maksimoimiseksi ja jalanjäljen minimoimiseksi. Haluamme olla markkinajohtaja myös vastuullisuudessa, Luusua toteaa. 

Juha Luusuan kolme nostoa vastuullisuudesta 

Valitse. Tunnista oman liiketoimintasi näkökulmasta keskeisimmät vastuullisuuden osa-alueet. Meillä Eltelissä ne ovat ympäristövastuun lisäksi esimerkiksi työturvallisuus, toimintaketjun hallinta ja liiketoiminnan eettisyyden periaatteet.  

Osallista. Vastuullisuusasiat ovat omalle henkilöstöllemme todella tärkeitä, ja vaikuttavat myös motivaatioon ja sitoutumiseen. Olemme saaneet henkilöstöltä kiitosta aktiivisesta vastuullisuusasioiden käsittelystä heidän kanssaan.  

Mittaa ja paranna. Arvioimme ja tarkastelemme jatkuvasti toimintaamme ja pyrimme parantamaan sitä kaikin tavoin. 

Eltel

Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialalla. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamisja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin saakka. Eltelissä työskentelee noin 5100 työntekijää, joista Suomessa noin 1500. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 938 miljoonaa euroa.  

#KaikkiSiitäPuhuvat

#KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjassa kerromme, millaisia vastuullisuustekoja juuri palveluyrityksissä tehdään.

Tutustu kampanjaan

Lue lisää #KaikkiSiitäPuhuvat-kampanjasta kampanjan pääsivulta.

Kampanjan pääsivulle